Pavlína Sobotíková

PAVLÍNA SOBOTÍKOVÁ

 

Pracovní pozice: Market Manager

Společnost: Weber

Firmě Saint-Gobain, divizi Weber, vděčím opravdu za moc.

Začala jsem pracovat na pozici obchodního zástupce pro region Čechy jih. Počáteční obava pracovat pro tak velký koncern s dobrým jménem na trhu se od počátku ukázala jako lichá. 
Od prvních okamžiků jsem cítila podporu, vstřícnost a odbornost mých kolegů. Nelze nezmínit, že jsem svoji kariéru u firmy započala ve složité osobní situaci. Vždy jsem však, v pozitivním smyslu, narazila na lidskost a podporu ze strany kolegů, svého nadřízeného i vedení společnosti.

 

Pavlína Sobotíková

 

 

Po krátké době mi byla nabídnuta vyšší pozice.

To jsem chápala nejen jako velkou příležitost, ale hlavně projev důvěry ze strany vedení. A těch příležitostí začalo být mnohem víc. Možnost se odborně vyvíjet, jazykově se vzdělávat, spolupracovat se zahraničními kolegy, vyjíždět na mezinárodní školení a setkání... To vše s podporou nadřízených.

 

 

Nikde jinde jsem se s podobným přístupem vedení nesetkala. Profesionální přístup při zachování slušných lidských vztahů, to je věc, za kterou jsem vděčná a velmi si mých kolegů pro to vážím. A jen doufám, že i firma je spokojená s mými pracovními výkony. Toto vnitřně chápu jako malé poděkování.