Jsme TOP Zaměstnavatelem

 

Top Employer loga 2024

 

Certifikace TOP EMPLOYER

Klíčové pro celou certifikaci Top Employer je absolvování přísného posuzování a zkoumaní, jehož cílem je zjistit, zda společnost splňuje stanovené mezinárodní standardy potřebné k získání této certifikace. Jedná se o nezávislou certifikaci, kdy jsou všechny požadované parametry nezávisle auditovány. Skupina Saint-Gobain tyto ukazatele splnila a potvrdila tak svou skvělou pozici mezi českými zaměstnavateli.

Top Employers Institute hodnotil Saint-Gobain v České republice na úrovni všech personálních procesů a standardů, které zahrnují tato kritéria:

 ● strategie pro rozvoj a hledání talentů,
 ● plánování pracovní síly,
 ● přijímání nových zaměstnanců a proces jejich zapracování,
 ● vzdělávání a rozvoj,
 ● řízení výkonnosti,
 ● možnosti kariérního růstu a rozvoje,
 ● zaměstnanecké benefity,
 ● firemní kultura.

TOP Employer GLOBAL

Top Employer Global 2024

 

Získávají společnosti, které jsou certifikovány minimálně ve 20 zemích a na více kontinentech.
Společnost Saint-Gobain byla devátým rokem v řadě certifikována jako „Top Employer Global“.

 

 

Česká republika je do certifikace zapojena od začátku, tedy již devátým rokem. V každé zemi je provedena studie, která vychází z analýzy vice než 400 parametrů pracovních podmínek, které jsou auditovány a následně hodnoceny. 

Kritéria, která nás staví nad ostatní společnosti, jsou ta, která spojují naše zaměstnance a vytvářejí pocit sounáležitosti v rámci organizace: tedy naše hodnoty, etika a integrita. Skupina Saint-Gobain vyniká dobrým výkonem, pokud jde právě o etiku a integritu, vedení, politiku CSR a zapojení zaměstnanců.

 

 

 

robert-kudrna

 

Jsem skutečně hrdý na všechny zaměstnance, kteří takovou skvělou firemní kulturu vytváří. Toto ocenění je výsledkem dlouholeté práce managementu, vedoucích pracovníků a personálního týmu. Ti všichni nám pomohli tohoto výsledku dosáhnout. Pozici skvělého zaměstnavatele nepotvrzuje jen tato certifikace, ale také odpovědi zaměstnanců v průzkumu spokojenosti z minulého roku, který pro nás realizovala společnost IPSOS a do kterého se zapojilo více něž 4 000 zaměstnanců a 89 % zaměstnanců uvedlo, že jsou hrdí na to, že v Saint‑Gobain pracují a 86 % by nás doporučilo jako dobrého zaměstnavatele.

Robert Kudrna
personální ředitel Skupiny Saint-Gobain pro Východní Evropu