Environmentální systémy hodnocení budov

GLOBÁLNĚ UZNÁVANÉ SYSTÉMY

LEED a BREEAM jsou dva nejrozšířenější globální systémy environmentální certifikace budov. BREEAM vznikl v roce 1990 a má kořeny ve Velké Británii, kde má také nejvíce certifikací. LEED vznikl o deset let později v USA a má větší mezinárodní záběr.

leed

Certifikát LEED®

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) je mezinárodně uznávaný standard v oblasti navrhování a výstavby environmentálně šetrných a udržitelných budov. Jde o mezinárodně uznávanou značku kvality, která poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy tzv. zelených budov.

 

 

Stupnice LEED

stupnice leed

 

 

Stupnice BREEAM

certifikát breeam

 

breeam

Certifikát BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je standard nejlepších postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost výstavby. Jde o nejstarší a v současnosti také o nejrozšířenější certifikaci v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov. Hodnocení BREEAM se zabývá specifikací budovy, jejího designu, konstrukce a užívání. BREEAM používá uznávaná výkonnostní měřítka, která jsou stanovena podle zavedených kritérií.

Oba systémy (LEED i BREEAM) používají devět kategorií hodnocení s různou váhou kreditů

leead-breeam hodnocení

 

MATERIÁLY A ZDROJE

Kreditová kategorie zabývající se výrobou materiálů. Zaměřuje se při tom na minimalizaci spotřebovaných energií, dopady na životní prostředí spojené s těžbou surovin, jejich zpracováním, dopravou, údržbou a následnou likvidací stavebních materiálů.

leed-breeam

MRc2 a Mat O1

Životní cyklus (LCA) a
environmentální prohlášení o produktu (EPD)

Building life cycle assessment (LCA) / Environmental product declaration (EPD)

Doložení a optimalizace stavebního výrobku. 

leed-breeam

MRc3 a Mat 03

Výroba a zdroje surovin
Sourcing of raw materials /
Responsible sourcing of Construction Products

Výroba materiálů a doložení zdrojů surovin
a environmentálně šetrných postupů při výrobě.

leed

MRc4

Přísady materiálů 
Material ingredients

Složení výrobků s dokumentovaným životním cyklem a obsahem přísad.

leed-breeam

MRc5 a Wst 02

Minimalizace stavebního odpadu a recyklace
Construction and demolition waste management, use of recycled
and sustainable sourced aggregates

Minimalizace stavebního odpadu, recyklace a opětovné užití konstrukčních a demoličních materiálů (kromě nebezpečných materiálů).

leed

EQc2

Nízko-emisní materiály
Low emitting materials

Snížení koncentrace chemických kontaminantů, které mohou poškodit kvalitu ovzduší, lidské zdraví, produktivitu a životní prostředí.

leed-breeam

EQc6 a Hea 01

Vnitřní osvětlení a vizuální komfort
Interior lighting / Visual comfort

Podpora produktivity, pohodlí a pohody uživatelů poskytováním vysoce kvalitního osvětlení v interiéru.

leed-breeam

EQc9 a Hea 05

Akustický výkon
Acoustic performance

Poskytnout pracovní prostory a učebny, které podporují komfort, produktivitu a komunikaci uživatelů díky efektivnímu akustickému řešení.

leed

SSc3

Otevřený prostor
Open Space

Kredit cílí na vytvoření vnějšího přístupného otevřeného prostoru, který podporuje interakci s prostředím, sociální interakce, pasivní rekreaci a pohybové aktivity.

leed

SSc4

Dešťová voda
Rainwater management

Vegetační střechy Isover, jakožto součást zelené infrastruktury, redukují odtok dešťové vody ze střešní krajiny minimálně o 50 %.

leed

SSc5

Redukce tepelných ostrovů
Heat Island Reduction

Vegetační střechy Isover významně přispívají k redukci tepelných ostrovů. V rámci výpočtu se zahrnuje nejen vegetační střecha, ale celá plocha zastavovaného pozemku.

leed

WEc1

Redukce použití venkovní vody
Outdoor water use reduction

Úsporná střecha Isover nevyžaduje stálé zalévání. Střešní louka a zahrada Isover zalévání potřebují stejně jako běžná řešení, ale dle výzkumů lze dosáhnout až 50 % redukce množství vody na zalévání oproti konvenčním řešením.

leed

EAc1

Energetická účinnost budovy
Enhanced Commissioning

Týká se celkové energetické náročnosti, tj. vytápění, chlazení, větrání, zvlhčování, ohřevu vody, osvětlení a ostatní spotřeby energie.

leed

EAp2

Minimální energetický výkon
Minimum Energy Performance

Hodnotí stanovení minimální úrovně energetické účinnosti zavedených opatření a systémů pro snížení environmentálních a ekonomických dopadů spojených s nadměrným využíváním energie.

breeam

Hea 02

Kvalita vnitřního ovzduší
Indoor air quality

K podpoře zdravého vnitřního prostředí. Toho lze dosáhnout návrhem a následnou montáží ventilačních zařízení, technickou výbavou a speciálními povrchovými úpravami.

breeam

Hea 04

Tepelný komfort
Thermal comfort

Příslušné tepelné úrovně komfortu je dosaženo díky konstrukci a ovládacím prvkům, které jsou zvoleny tak, aby udržovali teplotně příjemné prostředí pro obyvatele budovy.

breeam

Ene 01

Snížení spotřeby energií a znečištění ovzduší
Reduction of energy use and carbon emissions

Minimalizace dodané energie, spotřeby primárních energií a emisí CO2.

breeam

Ene 04

Uhlíková stopa
Low carbon design

Návrhová opatření pro snížení spotřeb energií budov v souvislosti s emisemi uhlíku.

breeam

LE 04

Posílení ekologie lokality
Enhancing site ekology

Zástavbou mizí přirozené prostředí pro rezidentní faunu a floru. Již ve 20. letech 20. století v rámci pěti bodů funkcionalistické architektury bylo definováno Le Corbusierem navrácení zastavěné plochy přírodě skrze vegetační střechy. 

breeam

MAT 06

Účinnost materiálů
Material efficiency

V průběhu let se divizím Saint‑Gobain daří snižovat ekologickou stopu a zlepšit udržitelnost svých řešení. Bude tak činit i nadále díky svému pozitivnímu přístupu k ekologickým inovacím.

leed-breeam

INc1 a Inn 01

Inovace
Innovation

Dosáhnout významného, měřitelného environmentálního výkonu za použití řešení, které není doposud zahrnuto v hodnotícím systému LEED v4 a BREEAM.

breeam

POL 03

Povrchová voda
Floor and surface water management

Zabránit, snížit a zpozdit vypouštění dešťových srážek do veřejných kanalizací a vodních toků, čímž se minimalizuje riziko a dopad lokálních záplav na a mimo lokalitu, znečištění vodních toků a dalších škod na životním prostředí.

breeam

WST 01

Nakládání se stavebním odpadem
Construction waste management

Podporovat účinné využívání zdrojů prostřednictvím efektivního řízení a snižovat množství stavebního odpadu.

 

 

Chcete získat certifikát?

Kontaktujte náš obchodní tým,
proberou s vámi vše potřebné. 

Jdeme na to  

 

 

Poraďte se s techniky

Otázky týkající se materiálů,
postupů a konstrukcí? Zodpovíme.  

Technická podpora