Observatoř udržitelné výstavby

Tváří v tvář stále intenzivnějším globálním výzvám se stavební sektor musí rychle a komplexně posunout směrem k udržitelné výstavbě. Cílem této mobilizace musí být drastické a trvalé snížení emisí skleníkových plynů souvisejících s výstavbou, zachování neobnovitelných přírodních zdrojů, snížení energie a zajištění slušného a pohodlného bydlení pro všechny. 

Svým závazkem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 vyjádřila Skupina Saint-Gobain své ambice stát se světovým lídrem v oblasti udržitelné výstavby. Skupina Saint-Gobain je odhodlána sehrát klíčovou roli v tomto přechodu a stát se referenční společností, která je průkopníkem i hybatelem, aby zapojila všechny zúčastněné strany.

 

Benoit Bazin

 

V tomto rychle se měnícím světě, který začíná uplatňovat uhlíkovou neutralitu, musí stavební sektor prokázat, že je schopen dostát tomuto úkolu. Nezapomínejme, že stavební sektor sám o sobě produkuje 37 % emisí CO2, spotřebovává 50 % přírodních zdrojů a vytváří 40 % našeho pevného odpadu. Neměli bychom zapomínat ani na to, že bydlení a infrastruktura jsou ústředním bodem naší společnosti a neustále se vyvíjí.

Dnes jsem přesvědčen, že stavební sektor má hrát významnou roli – rozhodující roli pro rovnováhu naší planety a pro lidstvo. Saint-Gobain projevuje tuto ambici ve svém poslání: Making the world a better home. Toto poslání ztělesňuje našich 168 000 zaměstnanců na všech kontinentech a díky jejich aktivní podpoře je Skupina Saint-Gobain v čele udržitelné výstavby.

Benoit Bazin
Chief Executive Officer, Saint-Gobain

Tři stěžejní cíle projektu

 

 

NASLOUCHAT

Observatoř sleduje puls udržitelné výstavby ve světě: vnímání a realita, překážky a páky pokroku, očekávaná řešení, nejaktivnější zúčastněné strany atd. Umožňuje nám měřit pokrok a identifikovat akční oblasti, na které je třeba zaměřit naše společné úsilí.

Observatoř udržitelné výstavby každoročně sestavuje celosvětový Barometr a sdílí jej se zúčastněnými stranami a širokou veřejností.

 

Barometr udržitelné výstavby

 

informovat

 

 

 

INFORMOVAT

Observatoř shromažďuje poznatky, posudky a analýzy týkající se výzev a řešení udržitelné výstavby: má být nástrojem pro výuku a zvyšování povědomí a pomůckou při rozhodování pro všechny zúčastněné strany.

Organizace Observatoř udržitelné výstavby spustila digitální časopis Constructing a udržitelná budoucnost, aby osvětlila udržitelnou výstavbu, její dopad na klima a společnost a objevila inovativní řešení a inspirativní projekty.

PROPOJIT

Observatoř přináší klíčové údaje z dosud roztříštěného celosvětového trhu. Spojuje stavební odborníky, instituce a občany, podporuje sdílení nápadů a osvědčených postupů. Pomáhá vytvářet a zavádět řešení.

Observatoř udržitelné výstavby pořádá pravidelná mezinárodní setkání kolem významných multilaterálních akcí.

 ● První vydání se konalo v Paříži 4. července 2023 a bylo zaměřeno na téma: „Hluboká a udržitelná renovace: Proč a jak se zvětšit“.

 ● Druhý ročník se konal v New Yorku během Týdne klimatu dne 20. září 2023 na téma „Směrem k udržitelné výstavbě pro všechny: budování komplexní reakce na změnu klimatu“.

 ● Třetí ročník se konal v Dubaji 6. prosince 2023 ve spojení s COP28 na téma „Uvolnění potenciálu udržitelné výstavby na globálním jihu“.

 

Sustainable talks