Přidáno 24. Leden, 2020
Letos byla Skupina Saint-Gobain znovu jmenována členem „Změna klimatu - Seznam A“ vypracovaný společností CDP, globální neziskovou organizací, která identifikuje společnosti zapojené do boje proti změně klimatu.

Společnost Saint-Gobain byla uznána za své kroky ke snížení emisí skleníkových plynů minulý rok, zmírnění klimatických rizik a rozvoj nízkouhlíkového hospodářství. Například, Saint-Gobain instaloval turbíny v Indii a Itálii k výrobě elektřiny z dříve neobnovitelné energie. Do konce roku 2018 Saint-Gobain snížila emise CO2 12 % ve srovnání s rokem 2010.

Pierre-André de Chalendar, předseda představenstva a generální ředitel Saint-Gobain, řekl:

„Toto uznání zdůrazňuje zapojení skupiny a její závazek transparentnost v otázce změny klimatu a již provedené úsilí snížit naše emise CO2. Chválí také ambiciózní závazek, který jsme přijali v roce 2019 k dosažení čistých nulových emisí uhlíku do roku 2050, v souladu se scénářem počítajícím s oteplením o + 1,5 °C."

Údaje o životním prostředí shromážděné CDP od více než 8 400 společností a 900 měst a států po celém světě činí z platformy CDP jeden z nejbohatších zdrojů globálních informací o tom, jaké kroky podnikají společnosti a vlády pro klimatickou změnu. Úplný seznam společností, které jsou součástí letošního „A seznamu“  je k dispozici zde: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

CDP hodnotí společnosti a přiřazuje jim skóre od A do D na základě komplexnost odhalení, povědomí a řízení environmentálních rizik, a posuzováním úrovně jejich environmentálního vedení prostřednictvím nejlepších postupů, které používají či zavedly, jako je stanovení ambiciózních a smysluplných cílů.