ADFORS pomohl organizaci Děti patří domů

ADFORS pomohl organizaci Děti patří domů

 

Na začátku tohoto roku zaměstnanci ADFORSu pomohli organizaci Děti patří domů se stěhováním. Jednalo se o ukončení provozu kanceláře v Teplicích a její přesunutí do Svitav.

Poslání organizace Děti patří domů je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí.“

ADFORS je s organizací velmi úzce spojen. Nejednalo se o první výpomoc zaměstnanců ADFORSu. Rovněž během roku podpořili jejich oslavu 15. let od založení, letní tábor pro děti a na podzim věnovali finanční prostředky v rámci Burzy filantropie a také vyřazenou funkční počítačovou techniku, která poslouží pěstounům.” 

 

ADFORS pomohl organizaci Děti patří domů