Rigips

Jak vyplnit prohlášení o montáži konstrukce s požární odolností?

Jak vyplnit prohlášení o montáži konstrukce s požární odolností?

 

Sádrokartonové konstrukce společnosti Rigips se řadí, dle § 2 odst. 4 písma f) vyhl. č. 246/2001 Sb., k požárně bezpečnostním zařízením omezujících šíření požáru.

Co se musí doložit?

Prohlášení o montáži požárně bezpečnostního zařízení vyplňuje osoba (firma) odborně způsobilá na konstrukce, které sama montovala. Odborná způsobilost se nabývá úspěšným absolvováním Certifikačního školení Školy suché výstavby Rigips. Odborná způsobilost se dokládá platným certifikátem na systém suché výstavby a montáže požárně odolných konstrukcí Rigips. 

Níže můžete vidět vzor vyplněného formuláře.
 

Prohlášení o montáži požárně bezpečnostního zařízení

 
Jste ve fázi návrhu či realizace stavby? Rekonstruujete?
Ozvěte se nám  
domecek