Isover

Vnitřní zateplení

Isover vnitřní zateplení

 

Jak na vnitřní zateplení? Vnitřní zateplení obvodových stěn je vždy rizikové a složité. Před realizací je třeba provést projekt vnitřního zateplení zpracovaný specialistou na tepelnou ochranu budov.

Výpočty pro projekt se provádí v programech, které umí zhodnotit nestacionární stav a dynamické změny v konstrukci, např. Dephin a nebo Wufi.

V případě nesprávného provedení vnitřního zateplení hrozí vznik vad a poškození konstrukce vlivem vlhkosti. V důsledku nadměrné vlhkosti může dojít i k poruše statiky stavby a následné destrukci. U staveb s dřevěnými konstrukčními prvky (stropní trámy, hrázděné zdivo) je třeba řešit spolehlivost provedení tak, aby dřevo nemohlo podlehnout zkáze.

Nejčastější příčinou statických problémů dřevěných konstrukcí je střídání vlhkosti ve dřevě, bobtnání a sesychání dřeva, tvorba trhlin a snížení pevnosti dřeva.

V případě zateplení ze strany interiéru polystyrenem volíme extrudovaný polystyren (XPS) s difuzně těsnou stěrkou, nebo vakuové panely zalité v desce XPS.

Vnitřní zateplení obvodových stěn by bylo možné vytvořit předstěnou (konstrukce divize Rigips) s vložením minerální izolace za použití parozábrany. Jak je ale výše uvedeno, i zde je nutný tepelně technický výpočet, aby nedocházelo ke kondenzaci vody, porušení a degradaci konstrukce a následnému vzniku plísní i jiných škůdných procesů.

Vhodným materiálem je čedičová izolace v deskách:

nebo ze skelných izolací v podobě rohože:

Parobrzda

ISOVER Vario KM Duplex UV – velmi pevná parobrzda s proměnnou difuzní tloušťkou 0,3 – 5 m a UV stabilizací
ISOVER Vario KB1 – lepicí páska pro vzduchotěsné přelepení přesahů parobrzdy Vario KM Duplex UV
ISOVER Vario MultiTape SL – vysoce pružná lepicí páska k lepení detailů styku parobrzdy a dřevěné konstrukce či prostupů instalaci skrz parobrzdu
ISOVER Vario Double Fit – těsnící hmota pro vzduchotěsná připojení parozbrzdy ke konstrukci