Isover nabízí recyklaci polystyrenu

Isover nabízí recyklaci polystyrenu

 

Většina z nás je již navyklá automaticky třídit základní domácí odpad – papír, sklo, plast, kartony od nápojů, olej či bioodpad, ale co takový polystyren? Ano, ten polystyren, u kterého si nikdo není dostatečně jistý, do jaké popelnice vlastně patří.

Polystyren se pod značkou Isover vyrábí v Českém Brodě a v Lipníku nad Bečvou. V obou závodech se však nejen vyrábí, ale oba závody také zpětně odebírají čistý polystyren k recyklaci. Takovým postupem je možné snížit množství odpadu mířícího na skládky nebo do spaloven. Recyklací se rovněž snižuje spotřeba energií – zemního plynu, ropy, elektrické energie a tím následně divize Isover redukuje CO2 stopu. Skupina Saint-Gobain, pod kterou divize Isover spadá, se rozhodla stát se do roku 2050 CO2 neutrální.