Série workshopů Climate Fresk – Jak na změnu klimatu?

Série workshopů Climate Fresk – Jak na změnu klimatu?

 

Hořovický Saint-Gobain Sekurit se připojil k iniciativě Skupiny Saint-Gobain a spustil sérii workshopů pod názvem Climate Fresk (Klimatická mozaika). Ta se zaměřuje na změnu klimatu a zapojuje účastníky z řad zaměstnanců, aby na základě vědeckých dat začali přemýšlet o možných řešeních, jak snížit uhlíkovou stopu, a tím eliminovat dopad na klimatickou změnu. Sekurit se rozhodl rozšířil tuto osvětu i mezi nastupující generaci, a to ve spolupráci s lokálními středními školami. 

Globálním cílem Skupiny Saint-Gobain je, aby do začátku roku 2050 absolvovalo workshop Climate Fresk 80% ze všech 168 tisíc zaměstnanců.