Isover

Konstrukční detaily ISOVER

Konstrukční detaily - ISOVER

 

Stávající stav projektování klade čím dál více důraz na energetickou náročnost budov. A tak dřívější stav, kdy tepelné mosty a tepelné vazby nebyly vůbec řešeny a používala se všeobecná přirážka na tepelné vazby ve výši ∆Utb,j = 0,14 W/(m2*K), je již minulostí.

Kvalitní a zodpovědní projektanti toto v projektech řeší. K tlaku na vhodné řešení přispívá kromě nové vyhlášky o energetické náročnosti také tlak veřejnosti na výstavbu pasivních domů. Z těchto důvodů nechala divize Isover zpracovat souhrnný katalog nejčastěji řešených detailů, který je dělen na 3 části (zpracovatel je Ing. Jiří Šála, CSc.).  Katalog byl zpracován s ohledem na podklady firem Wienerberger cihlářský průmysl a.s.; KM Beta a.s.; H.L.C. spol. s r.o., SLAVONA, s.r.o.

Jednotlivé části obsahují:

1.    Vnější stěny – ke stažení ZDE
2.    Střešní konstrukce – ke stažení ZDE
3.    Spodní stavba – ke stažení ZDE

Ve všech částech jsou uvedeny stavební detaily:

1.    Ve třech materiálových provedeních
a)    Keramické zdivo
b)    Vápenopískové zdivo
c)    Dřevostavba
2.    Ve třech tloušťkách použité tepelné izolace
3.    V několika materiálových provedeních

 

Jednotlivé katalogy obsahují kromě posuzovaných stavebních detailů také textovou část, která vysvětluje některé aspekty v oblasti tepelné ochrany budov. Předmluvy u 2. a 3. části (střešní konstrukce a spodní stavba) jsou redukované s ohledem na 1. část (vnější stěny), která obsahovala podstatnou část problematiky.
 

 
Jste ve fázi návrhu či realizace stavby? Rekonstruujete?
Ozvěte se nám  
domecek