Česko nesplní bezemisní unijní cíl bez podstatných změn ve stavebnictví

Česko nesplní bezemisní unijní cíl bez podstatných změn ve stavebnictví

 

Ve středu 24. 1. 2024 proběhla tisková konference, na které byl představen zásadní dokument Zero Carbon Roadmap, který vypracovala Česká rada pro šetrné budovy s podporou Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Mezi spoluautory nechyběli ani zástupci ze Skupiny Saint-Gobain.

Česká republika se zavázala, že přispěje k evropskému cíli stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) vypracovala po vzoru deseti zemí Evropy zásadní dokument Zero Carbon Roadmap, který je základním vodítkem k dosažení uhlíkově neutrálního vystavěného prostředí v Česku. Obsahuje konkrétní kroky a plán opatření nutných k eliminaci emisí skleníkových plynů v budovách.