Kancelářský design v duchu méně odpadu a cirkulární ekonomiky

Kancelářský design v duchu méně odpadu a cirkulární ekonomiky

 

40 % veškerého odpadu vyprodukovaného na světě pochází ze stavebnictví, které je zodpovědné za emise podobného procenta všech skleníkových plynů. Environmentální certifikace, které podněcují snižování dopadu na životní prostředí, se většinou provádějí pro budovy a téměř nikdy pro interiéry. Nejčastěji se však nahrazují a vyřazují dokončovací materiály a kování.

S touto výzvou se vypořádal dánský start-up, tvůrce aplikace Too Good To Go, která šetří jídlo před plýtváním. Když plánoval svou kancelář ve Varšavě, měl za cíl vybrat, navrhnout a uspořádat kancelářské prostory tak, aby omezovaly plýtvání, co nejméně zatěžovaly životní prostředí a zároveň poskytovaly týmu co nejlepší pracovní podmínky.

Díky projektu měli kolegové z Ecophonu možnost uvést do praxe „Pokyny pro navrhování kanceláří bez odpadu“, na kterém již dříve spolupracovali pod křídly Polish Green Building Council. Na projekt Ecophon vybral a dodal zvuk pohlcující stropní a stěnové panely se sníženým dopadem na životní prostředí.