Rigips
Weber

Lze na příčky vytvořené pomocí suché výstavby ze sádrokartonových desek nalepit obklad?

Způsoby zapravení vzniklých koutů u SDK konstrukcí

 

Téměř při každé rekonstrukci koupelny, ať domu či bytu, se realizují prostory koupelny. Suchá výstavba ani sádrokartonové desky v tomto případě nezpůsobují žádné komplikace, jen je potřeba správně rozmyslet a navrhnout celou skladbu konstrukce, a sádrokartonové desky do koupelny lze použít.

První, co nás napadne při spojení koupelny a sádrokartonu, je tzv. zelený sádrokarton (RBI(H2)). V současné době to nejsou jediné desky, které je možné v koupelně použít, na trhu je několik sádrokartonových desek, které mají sníženou absorpci vody (nejedná se o voděodolné stavební desky, ale desky se sníženou absorpci vody na 5-10%)).

Pro obklady na sádrokarton je nutné zohlednit rozměr a plošnou hmotnost. S ohledem na to je potřeba mít správně zvolenou podkonstrukci a opláštění příčky, včetně vhodného lepidla na obklady, penetrace či hydroizolace.  

Jaký tedy vybrat sádrokarton do koupelny? 
 

1. Standardní velikost obkladu (do velikosti cca 300 x 600 mm)

Maximální výška konstrukce se v tomto případě nemění. 
 

2. Obklady většího rozměru (do velikosti 600 x 1200 mm)

Maximální dovolenou výšku konstrukce s ohledem na tl. profilů a opláštění naleznete v technickém listu konstrukce

3. Velkoformátové obklady, nebo celoplošné obklady (např. lepené sklo či zrcadlo)

Maximální dovolenou výšku konstrukce s ohledem na šířku profilů a tloušťku opláštění naleznete v technickém listu konstrukce.

Limitní hmotnosti obkladů:

Bez ohledu na velikost obkladu platí maximální zatížení dle typu desek:

Plochy sádrokartonových konstrukcí, kde hrozí přímý ostřik vodou, doporučujeme opatřit hydroizolačním nátěrem (hydroizolací do koupelny). Na kritická místa (prostupy, rohy a kouty) je vhodné použít těsnící pásku. Hydroizolační stěrku doporučujeme aplikovat v  pruhu do výšky min. 150 mm nad podlahou. Celoplošná vrstva hydroizolace v oblasti přímo ostřikované vodou by měla být provedena min. 300 mm nad prostup. 

Sádrokartonové desky musí být před nanesením hydroizolace nebo lepidla napenetrovány. Pro penetraci doporučujeme produkt weberpodklad A nebo Rigips základní penetrační nátěr (penetrace na savé povrchy).  Po potřebném vyzrání penetrace je nutné na plochy přímo ostřikované vodou nanést hydroizolační stěrku weber akryzol. Hydroizolační nátěr se před použitím musí pečlivě promíchat. Připravená směs se nanáší štětkou ve dvou vrstvách. Kouty, rohy a kritická místa (prostupy) je třeba vyztužit těsnícím pásem weberBE–14. Druhý nátěr je možno provádět po 12 hodinách. Hydroizolační nátěr je možné zatížit vodou nejdříve po 3 dnech.
  
Pro lepení obkladů se doporučuje používat kvalitní flexibilní lepidlo. Vždy je nutné u výběru lepidla zohlednit rozměry obkladů.  
 

A. Lepidla pro formáty keramiky do rozměru 90 x 90 cm

Lze lepit lepidlem weberfor flex třídy C2TS1 alternativně lepidly třídy S1. Nejčastěji se používají lepidla weberfor duoflex1000, weberfor profiflex. Lepidly třídy S1 doporučujeme lepit i menší formáty, které jsou ale dlouhé a úzké (imitace dřevěných prken například 18 x 90 cm). 

B. Lepidla pro formáty větší než 90 x 90 cm

Tyto formáty obkladu doporučujeme lepit lepidlem třídy S2 – weberfor superflex. Toto lepidlo se používá pro velké formáty a ultratenké střepy. 

Po zavadnutí lepidla se stěna zaspáruje spárovací maltou webercolor premium a očistí. Používá se pro spáry šíře 1 – 15 mm. Spáry v rozích, přechodech svislých a vodorovných částí se vyplní tmelem webercolor SIL