Rigips

Volba vrutů pro uchycení SDK desek

Volba vrutů pro uchycení SDK desek

 

Při volbě vrutů pro uchycení sádrokartonových desek Rigips se rozhodujeme dle typu desky opláštění, tloušťky opláštění a typu podkonstrukce.

Délka vrutů pro připevnění desek opláštění je dána následujícími zásadami

Dřevěná podkonstrukce (latě)

- hloubka zašroubování šroubu do dřevěného prvku podkonstrukce musí být větší nebo rovna celkové tloušťce opláštění, minimálně však 20 mm (tato zásada neplatí pro vnitřní a obvodové nosné stěny dřevostaveb).

 

dřevěná konstrukce

 

 

Kovová podkonstrukce (profily)

- hloubka zašroubování šroubu skrz kovový profil musí být nejméně 10 mm. 

 

kovová kontrukce

 

Typy vrutů pro připevnění různých typů desek