Rigips

Podklady pro kolaudaci (doložení) SDK konstrukce Rigips s požární odolností

Požární katalog Rigips

 

Při předání sádrokartonové konstrukce Rigips s požární odolností je běžně realizační firma povinná doložit tyto technické podklady:

1) Prohlášení o vlastnostech k jednotlivým materiálům jako jsou desky, profily, tmely aj.

 

 

prohlášení Rigips

2) Prohlášení o vlastnostech k celému systému

 

pov - systémy - rigips

3) Strana z aktuálního požárního katalogu s řešenou konstrukcí

 

požární katalog - rigips - dokumentace

4) Prohlášení o montáži požárně odolné konstrukce

Prohlášení o montáži požárně odolné konstrukce vyplňuje certifikovaná realizační firma.

Prohlášení o montáži
 
Jste ve fázi návrhu či realizace stavby? Rekonstruujete?
Ozvěte se nám  
domecek