Rigips

Podklady pro kolaudaci (doložení) SDK konstrukce Rigips s požární odolností

Požární katalog Rigips

 

Při předání sádrokartonové konstrukce Rigips s požární odolností je běžně realizační firma povinná doložit tyto technické podklady:

1) Prohlášení o vlastnostech k jednotlivým materiálům

Požárně odolné konstrukce Rigips musí být ve smyslu vyhlášky MV č.246/2001 Sb. montovány odborně způsobilou firmou, jejíž způsobilost byla potvrzena certifikátem divize Rigips s platností na 3 roky. Pokud tedy nemá koncový zákazník platný potřebný certifikát (jedná se o většinu řešených případů), montáž nesmí provádět (hrozí komplikace při kolaudaci, kde je certifikát kontrolován).

 

prohlášení Rigips

2) Prohlášení o vlastnostech k celému systému

Požárně odolné konstrukce Rigips musí být ve smyslu vyhlášky MV č.246/2001 Sb. montovány odborně způsobilou firmou, jejíž způsobilost byla potvrzena certifikátem divize Rigips s platností na 3 roky. Pokud tedy nemá koncový zákazník platný potřebný certifikát (jedná se o většinu řešených případů), montáž nesmí provádět (hrozí komplikace při kolaudaci, kde je certifikát kontrolován).

 

pov - systémy - rigips

3) Strana z aktuálního požárního katalogu s řešenou konstrukcí

Požárně odolné konstrukce Rigips musí být ve smyslu vyhlášky MV č.246/2001 Sb. montovány odborně způsobilou firmou, jejíž způsobilost byla potvrzena certifikátem divize Rigips s platností na 3 roky. Pokud tedy nemá koncový zákazník platný potřebný certifikát (jedná se o většinu řešených případů), montáž nesmí provádět (hrozí komplikace při kolaudaci, kde je certifikát kontrolován).

 

požární katalog - rigips - dokumentace

4) Prohlášení o montáži požárně odolné konstrukce

Prohlášení o montáži požárně odolné konstrukce vyplňuje certifikovaná realizační firma.

Prohlášení o montáži
 
Jste ve fázi návrhu či realizace stavby? Rekonstruujete?
Ozvěte se nám  
domecek