Rigips

Jak správně na podhledy v podkroví?

Podhled v podkroví

 

Sádrokarton nachází své široké uplatnění při rekonstrukci podkroví u starších domů i u novostaveb. Díky variabilitě celého systému je možné realizovat sádrokartonovou konstrukci v podkroví tak, aby byly zajištěny veškeré požadavky, které může mít jak investor, tak stavební úřad.

Vždy je dobré si před výběrem konstrukce zodpovědět několik otázek, a podle toho vybrat vhodnou variantu. Je to krok, díky kterému se můžete vyhnout nejčastějším chybám při montáží sádrokartonové konstrukce v podkroví

  • Jakou tloušťku izolace potřebuji do konstrukce vložit (mezi a pod krokve)? 
  • Potřebuji instalační dutinu pro vedení rozvodů a např. bodové osvětlení? 
  • Jaký mám požadavek na požární odolnost? 
  • Kde budu mít umístěnou parozábranu? 

V případě požární odolnosti musí skladba vyhovět minimálně stanoveným podmínkám v požárním katalogu Rigips, který specifikuje požadavky na typ a minimální tloušťku opláštění, či objemovou hmotnost minerální izolace.
 

Jaké jsou varianty konstrukcí v podkroví dle výšky svěšení?

Varianta konstrukce na přímých závěsech s výškou svěšení max. 40 mm

Varianta je využitelná pro konstrukce podkroví, kde je možné dostatečné množství izolace vložit mezi nebo nad krokve. Při použití přímého závěsu je možné vyložení konstrukce (svěšení) max. 40 mm, tento prostor se dá využít pro vložení menší tloušťky doplňující izolace nebo jako instalační dutina. 

Přímý závěs má celkovou délku 55 mm (vyrábí se i delší varianty, nicméně nejsou použitelné pro šikminy). Závěs se kotví ke dřevěné konstrukci ze spodní strany 2x vrutem typu FN. Maximální vyložení přímého závěsu v šikmině je 40 mm (vzdálenost od rubové strany desky po spodní líc nosné konstrukce). Zbytek délky přímého závěsu se dá snadno ustříhnout nůžkami na plech či ohnout. 

Parobrzda u této varianty může být umístěna přímo na krokve. V případě vkládání izolačního materiálu pod parobrzdu je nutné dodržet poměr 1:4. To znamená, že pod parobrzdou smí být umístěna max. 1/5 celkové tloušťky izolace v konstrukci, aby nedošlo k posunu rosného bodu. Nebo je možné parozábranu umístit mezi desku a R-CD profil, to bude řešení bez možnosti instalační dutiny.

Varianta konstrukce na krokvových nástavcích s výškou svěšení max. 240 mm

Toto řešení pomocí krokvových nástavců umožní mít v SDK konstrukci až 240 mm minerální izolace a zároveň bude možné mít v konstrukci instalační dutinu pro vedení rozvodů, kabelů apod.  Jedná se o nejideálnější variantu konstrukce podkroví ze sádrokartonu.
 
Krokvový nástavec má délku 230 mm a montuje se z boku krokve s překrytím min. 70 mm (kotví se 2x vrutem typu FN). Pod krokvemi zůstane až 160 mm dlouhý závěs (optimální pro vložení minerální izolace). Následně se na tento závěs přilepí parobrzda (závěs už je z výroby opatřený oboustrannou lepicí páskou). Po přichycení parozábrany se přichytí ke krokvovému nástavci stavěcí třmen (v max. délce 65 mm) dvojicí šroubků typu LB 13 mm (tak vznikne instalační dutina pro vedení kabelů, nebo pro další izolaci). Platí zásada, že pod parobrzdou smí být maximálně 1/5 celkové tloušťky izolace v konstrukci, aby nedošlo k posunutí rosného bodu. 

Díky této skladbě dojde k vložení potřebné minerální izolace, vytvoření instalační dutiny a zároveň se minimalizuje perforace parozábrany.

Varianta konstrukce na stavěcích třmenech s výškou svěšení max. 110 mm

Tuto variantu lze zvolit v případě, kde je možné úplné, nebo alespoň částečné vložení minerální izolace mezi krokve.  Při použití stavěcího třmenu je možné vyložení konstrukce (svěšení) max. 110 mm, tento prostor se dá využít pro vložení doplňující izolace nebo jako instalační dutina.  Stavěcí třmeny se vyrábí v délce 35; 65; a 95 mm a v rámci šikmin se dá využít jeho plná délka. Závěs se kotví ke dřevěné konstrukci ze spodní strany 2x vrutem FN. 

Parobrzda u této varianty může být umístěna přímo na krokve, nebo mezi desku a montážní CD profil.  V případě umístění parobzrdy přímo na krokve, je nutné při vkládání izolace pod parobrzdu dodržet poměr 1:4. To znamená, že pod parobrzdou smí být umístěna max. 1/5 celkové tloušťky izolace v konstrukci, aby nedošlo k posunu rosného bodu. Při aplikaci parobrzdy mezi desku a CD profil, je možné konstrukci vyplnit v plné tloušťce minerální izolací, konstrukce bude bez instalační dutiny, tedy veškeré vedení kabelů atd. je nutné řádně parotěsně ošetřit.
 

Další návody a informace k realizaci sádrokartonových konstrukcí v podkroví naleznete v článku Rigips Jak na opláštění šikmých a vodorovných ploch v podkroví