Přidáno 11. Březen, 2019

Divize Rigips společnosti Saint Gobain Construction Products CZ a. s. poskytuje technickou dokumentaci včetně literatury na svých webových stránkách.

Kompletní přehled platných podkladů je níže:

Literatura

Knihy

·         Montážní příručka sádrokartonáře – soubor technologických předpisů montáže všech typů SDK konstrukcí. Podklad je určen zejména pro realizační firmy a stavební dozor.

·         Velká kniha sádrokartonu – soubor technických listů konstrukcí (více jak 1000 variant konstrukcí) pro navrhování. Podklad je určen zejména pro projektanty a realizační firmy.

·         Sádrokarton zvládneme sami – stručnější podoba Montážní příručky sádrokartonáře. Kniha je určena zejména pro domácí kutily a začátečníky v oblasti suché výstavby.

Katalogy

·         Požární katalog – obsahuje kompletní přehled konstrukcí, které mají platnou klasifikaci požární odolnosti

·         Ceník – přehled všech výrobků včetně doporučených cen, minimálního dodacího množství, hmotnosti a dalších potřebných informací k nákupu materiálů

·         Modré akustické systémy – obsahuje základní informace ke vzduchové a kročejové neprůzvučností konstrukcí včetně doporučených variant a jejich provedení

·         Akustika a design (pro projektování + montážní návod) - obsahuje základní informace k vnitřní akustice prostoru (doba dozvuku apod.) včetně doporučených variant konstrukcí a jejich provedení

·         Dřevostavby – systémy nosných a nenosných stěn ze speciálních desek včetně doplňkových konstrukcí v dřevostavbách

·         Výtahové šachty – obsahuje jednotlivé varianty šachtových stěn, které je možné použít v oblasti výtahových šachet

·         Interiérové sádrové omítky a stěrky – obsahuje specifikaci a doporučení jednotlivých typů sádrových omítek a stěrek. Dále je v katalogu popsána i samotná aplikace materiálů.

·         Tmelení sádrokartonových konstrukce – podrobný montážní návod pro tmelení všech typů sádrokartonových konstrukcí (podhledy, příčky apod.)

·         Nemocnice a zdravotnická zařízení – v tomto katalogu jsou doporučeny atypická řešení, s kterými se můžeme setkat v nemocnicích (vnitřní příčka s prosklením apod.)

·         Vysokopevnostní sádrokarton Habito - obsahuje základní informace k deskám a konstrukcím Habito H

·         Konstrukce Glasroc H – sádrokartonové systémy, které jsou určeny do extrémně vlhkých prostor, jako jsou např. bazény.

Brožury

·         Dřevostavby – montážní návody – obsahuje základní montážní postupy v případě aplikace SDK desek či desek Rigidur na dřevěnou podkosntrukci

·         Suché podlahy Rigidur a RigiStabil – montážní návody suchých podlah včetně doporučení skladby

·         Sádrokarton – návody a tipy na výstavbu – nejstručnější podoba montážního návodu

·         Gyprex BIO/Asepta (novinka) – kazetové podhledy, které jsou určeny do hygienických prostor

 

Technická dokumentace

Technické listy

·         Desky, Profily, Tmely, Omítky, Vruty a další doplňkové příslušenství

Prohlášení o Vlastnostech (pouze pro konstrukce dle evropské harmonizované normy)

·         Desky, Profily, Tmely, Omítky, Vruty a další doplňkové příslušenství

·         Konstrukce

Prohlášení o Shodě (pouze pro konstrukce dle evropské normy ČSN)

·         Desky, Profily, Tmely, Omítky, Vruty a další doplňkové příslušenství

·         Konstrukce

Bezpečnostní listy (pouze k výrobkům, které byly dle vyhlášky klasifikovány jako nebezpečné)

·         Vybrané sádrové omítky

·         Polyuretanová lepidla

Environmentální prohlášení o výrobku (EPD)

·         Vybrané sádrokartonové desky

Certifikáty VOC

·         Vybrané sádrokartonové desky

Certifikáty k bezpečnostním konstrukcím

·         Svislé konstrukce (příčky, předstěny)

·         Vodorovné konstrukce (podhledy, membrány)

Certifikáty ohledně zdravotní nezávadnosti desek

·         Vybrané sádrokartonové desky

Certifikáty k výtahovým šachtám

·         Varianta bez omezené šířky

·         Varianta bez omezené výšky

 

 

V případě dotazů kontaktujte naše Centrum obchodní a technické podpory.

Ohodnoťte náš článek.