Přidáno 20. Červenec, 2020
V novém vydání Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips jsou zohledněny nejnovější výsledky zkoušek, expertiz a klasifikací, vydaných za uplynulé období.

Jednou z nejdůležitějších informací je zejména ta o maximálních výškách svislých nenosných požárních konstrukcí Rigips, které jsou uvedeny a deklarovány v souladu s platnou českou legislativou a je pro ně vydán certifikát PAVÚS.

Dále v aktualizovaném vydání nově najdete:

 • Protipožární obklady - příklady řešení u nejpoužívanějších typů ocelových profilů pro zjednodušení návrhu - str. 44 až 55
 • Protipožární obklady - obklady uhlíkových lamel - nová konstrukce 6.60.00 - str. 56
  Podhledy - nová varianta konstrukce 4.11.12a s opláštěním 2xRB (A) 12,5 mm na EI 30 - str. 61
 • Podhledy - nová varianta konstrukce 4.80.00 přímé opláštění trapézu na REI 120 - str. 89
 • Podkroví - konstrukce 4.70.11 na REI 30 nově s minerální izolací obj. hm. 40 kg/m3 - str. 90
 • Podkroví - nová konstrukce na křížovém roštu 4.70.25 na REI 30 - str. 92.
 • Podkroví - konstrukce s krokvovým nástavcem 4.70.19 a 4.70.19a zrušeny, nahrazuje nová konstrukce 4.70.25
 • Podkroví - konstrukce s viditelnými trámy na latích 4.71.00 zrušena
 • Podkroví - konstrukce 4.72.00 zrušena varianta 1x RF(DF) 12,5 - str. 95
 • Podkroví - konstrukce 4.70.81 zrušena, 4.70.81a zrušena varianta na REI 15 DP2 - str. 96
 • Detaily - vybrané detaily protipožárních ucpávek - str. 101

Více informací o změnách a samotný katalog ke stažení najdete zde.