Přidáno 13. Říjen, 2019
Skupina Saint-Gobain je jedním ze zakládajících členů České rady pro šetrné budovy a od jejího vzniku ji podporovala jako exklusivní člen a výrazně se podílela na práci většiny pracovních skupin. I díky spolupráci s radou mohla skupina Saint-Gobain jasně definovat své jasné cíle a strategii pro udržitelnou výstavbu, vyrábět a distribuovat materiály a řešení, které jsou klíčovou složkou pohodlí každého z nás a budoucnosti všech.

NENECHTE SI UJÍT NEJVĚTŠÍ AKCI ŠETRNÉHO STAVEBNICTVÍ ROKU!

REGISTRUJTE SE NA WWW.SETRNEBUDOVY.CZ

Hlavní témata konference:
Revitalizace brownfieldů v kontextu šetrného stavebnictví
Budovy v boji proti suchu
Udržitelné materiály a cirkulární ekonomika
Inovace a technologie

Hlavních témat konference se ujmou významní zahraniční a čeští mluvčí v průběhu panelových diskuzí, představení případových studií a moderovaných debat.

O radě:

Česká rada pro šetrné budovy integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl a podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života. více...