Přidáno 14. Leden, 2019

 Může koncový zákazník montovat podhled Rigips s požární odolností?

Požárně odolné konstrukce Rigips musí být ve smyslu vyhlášky MV č.246/2001 Sb. montovány odborně způsobilou firmou, jejíž způsobilost byla potvrzena certifikátem divize Rigips s platností na 3 roky. Pokud tedy nemá koncový zákazník platný potřebný certifikát (jedná se o většinu řešených případů), montáž nesmí provádět (hrozí komplikace při kolaudaci, kde je certifikát kontrolován). Pro případnou kontrolu platnosti certifikátu je možné využít tento odkaz.

 

Kde naleznu požadavky na požární odolnost jednotlivých konstrukcí v objektu?

Každý objekt je z hlediska požární bezpečnosti posuzován individuálně a neexistuje jednoduchá pomůcka pro určení požární odolnosti. Dokument posouzení se jmenuje Požárně bezpečnostní řešení stavby (zkratka PBŘ), které zpracovává běžně požární specialista. Z PBŘ následně vyplynou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, dle kterého je následně možné již navrhnout / doporučit vhodnou sádrokartonovou konstrukci Rigips.

 

Jakou má požární odolnost protipožární deska a kde najdu další informace k požárním konstrukcím Rigips?

Samotnou SDK desku není možné klasifikovat z hlediska požární odolnosti (lze deklarovat pouze třídu reakce na oheň), jelikož se jedná o vlastnost, kterou je možné posuzovat pouze v rámci celé konstrukce (deska + podkonstrukce + případně izolace). Všechny odzkoušené konstrukce, které jsou v současné době platné, jsou uvedeny v Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips. V tomto katalogu jsou dále základní informace k této problematice. Kromě návrhu vhodné konstrukce je zapotřebí provést správně samotnou montáž, která je podrobně popsána v Montážní příručce sádrokartonáře a zároveň je vysvětlována při certifikačním školení firmy.

 

V případě dotazů kontaktujte naše Centrum obchodní a technické podpory.

 

Ohodnoťte náš článek.