Přidáno 11. Červenec, 2019
Kvalitní zpracování soupisu potřebného materiálu zajistí časovou i finanční úsporu na stavbě, a proto je vhodné tomuto kroku věnovat dostatečnou pozornost.

Kalkulaci potřebného materiálu mohou zpracovat vybrané stavebniny, nicméně ne každý prodejce je ochotný či schopný kalkulaci zpracovat, a proto se výrobce Rigips rozhodl vytvořit dva typy kalkulačních programů. První verze kalkulátoru je zaměřena pro koncové zákazníky, kteří nemají přehled o konstrukčních systémech či materiálech Rigips. V této verzi je cca 20 konstrukcí a výběr je velmi intuitivní.  Druhá verze kalkulátoru je pak určena primárně pro profesionály, tedy osoby, kteří se tímto segmentem výstavby opakovaně zabývají (realizační firmy, projektanti, stavebniny – prodejci). Základním předpokladem pro využívání této verze kalkulátoru je minimálně základní přehled o segmentu suché výstavby.

Kalkulátor pro koncové zákazníky   

-          Výběr pouze ve 3 krocích

-          Možné kalkulovat omezený počet konstrukcí

-          Jedná se pouze o soupis materiálů bez cen

V prvním kroku vyberete řešenou konstrukci:

Ve druhém kroku zadáte výměru konstrukce v m2 a prořez včetně ztratného, neboli odpad (doporučeno 5 – 10 %):

Ve třetím kroku pak vyberete účel konstrukce:

Po výběru konstrukce včetně plochy je následně možné stáhnout soupis materiálu či poptat materiál přímo u prodejce:

Kalkulátor pro profesionály 

-          Možné kalkulovat cca 95% systémových konstrukcí Rigips (více jak 1000 konstrukcí) včetně možnosti kalkulovat konstrukci hybridní (systémová konstrukce, kde dojde k záměně některých komponentů, změny roztečí profilů podkonstrukce apod.)

-          Lze vytvářet ucelené kalkulace (např. 1 souhrnná kalkulace pro 10 konstrukcí)

-          V kalkulaci je i cena jednotlivých komponentů, konstrukcí i případně souhrnné kalkulace

-          Do celkové ceny je možné kromě ceny za materiál doplnit také cenu za práci

-          Je možné nastavit slevy z ceníkových cen

-          Lze uvažovat s jinou roztečí profilů než je běžně a také s lepší kvalitou hotového povrchu (stupně Q2, Q3 a Q4)

-          Kalkulaci je možné převést do formátu PDF či XLS

-          Potřebné množství materiálů je možné přepočítat na ucelená balení

V prvním kroku se vybere řešená konstrukce:

Ve druhém kroku se zadají doplňující informace jako výměra, prořez apod.:

Ve třetím kroku lze zkontrolovat soupis jednotlivých konstrukcí:

A následně se pouze nastaví slevy (dle stavebnin) či se ponechají ceníkové ceny. Kalkulaci je možné exportovat do formátu PDF či XLS.

Kalkulace je možné konzultovat v Centru obchodní a technické podpory.

Ohodnoťte náš článek.