Přidáno 24. Červen, 2019
V EPS závodě v Českém Brodě se po dlouhých přípravách podařilo spustit zkušební provoz recyklačního centra. Hlavními benefity této investice bude zejména zvýšení pořádku omezením odletujících drobných kousků recyklovaného polystyrenu, snížení hluku, prašnosti ve výrobní hale a v neposlední řadě zvýšení kapacity recyklátových sil. Je to další krok přispívající ke zlepšení recyklace a životního prostředí v rámci Isoveru.