Přidáno 18. Březen, 2020
Zdraví našich zaměstnanců a zákazníků bylo a je naší nejvyšší prioritou. Zavedli jsme ochranná opatření, abychom nadále plnili očekávání našich zákazníků a partnerů, a to v souladu s  pravidly a nařízeními úřadů a vlády.

Na pandemii Coronavirus COVID-19 Skupina Saint-Gobain okamžitě reagovala po celém světě. Již několik týdnů důsledně zavádíme  přísná opatření. V České republice a na Slovensku jsme zavedli tato konkrétní opaření:

 

  • Striktní omezení zahraničních pracovních cest.
  • Omezení vnitrostátního cestování na naprosté minimum.
  • Limitování počtu externích návštěv na naprosté a nezbytné minimum
  • Zrušení účasti na externích akcích, školeních, konferencích, veletrzích
  • Zrušení interních akcí jako jsou konference, školení nebo porady, kde je větší počet účastníků.
  • Karanténa 14 dnů pro osoby, které se vracejí z oblastí, kde jsou zavedena omezení.
  • Zavedení výrazných preventivních opatření také pro dodavatelské, logistické a další externí společnosti, které zásobují nebo pracují v závodech.
  • Sledování a respektování nařízení a doporučení státních orgánů
  • Řízení provozu v jídelně, omezení při výdeji jídel.
  • Zabezpečení, komunikace a kontrola všech hygienických pravidel a jejich dodržování zaměstnanci. 
"Saint-Gobain je zodpovědnou organizací, která cítí odpovědnost za zdraví svých zaměstnanců, rodin i obchodních partnerů. Veškerá provedená opatření jsou nastavena tak, abychom co nejvíce eliminovali rizika šíření nákazy mezi různé skupiny zaměstnanců. Prevenci považujeme v tomto ohledu za klíčovou. Neustále proto bude docházet k vyhodnocování rizik a případně k zavedení dalších preventivních opatření", dodává Robert Kudrna, HR ředitel SG pro Východní Evropu. 

Všechny týmy Skupiny jsou mobilizovány po celém světě a nadále zajišťují kontinuitu naší ekonomické činnosti, obsluhují své zákazníky ve stavebnictví i v náročných a různorodých průmyslových odvětvích, jako je automobilový, letecký, zdravotnický, obranný, bezpečnostní a dokonce i potravinářský a nápojový průmysl.