Přidáno 3. Srpen, 2019
Kdo chce vědět více o perlinkách, které jsou hlavním výrobním produktem litomyšlského závodu ADFORS CZ, má nyní skvělou možnost vstřebat veškeré informace z jednoho uceleného materiálu. Pro klienty z celého světa totiž vznikl Rádce. Původní význam je ve slově „radit,“ avšak způsobem a jazykem, který odpovídá adresátům vyrobeného dokumentu. Tedy široké plejádě oborových znalců a těch, kteří s perlinkami přicházejí často do kontaktu.

Produkt manažer Miloš Břicháček, spolu s marketingovým oddělením, zastřešoval výrobu dlouhodobějšího úkolu s názvem Rádce. O co šlo? Rádce je projekt, který pojednává o perlinkách, které ADFORS CZ vyrábí v litomyšlském závodě. Dokument je nachystán v přehledné a vizuálně poutavé podobě. Texty hovoří ke čtenářům této odborné publikace hlavně oborovým jazykem. „Cílem projektu bylo vytvořit dokument pro zákazníky. Jde o zevrubný popis naší společnosti, produktů a projektů, při kterých naše tkaniny testujeme, a který každému usnadní orientaci v naší široké nabídce.“ prohlásil produktový manažer litomyšlského ADFORS Miloš Břicháček.

Dokument čítá 52 stránek, je rozdělený do 10 zajímavých kapitol. Součástí dokumentu jsou také výsledky projektů, na kterých se podíleli kolegové z výzkumného centra v Paříži. Výsledky popisují, jak jsou perlinky testované a jaké metody se používají. Díky práci našich vědců můžeme vše vysvětlit pomocí fyziky a jiných vědních oborů. V tom je pro mne Rádce jiný než klasický katalog. Na výrobu bylo použito přibližně 80 fotografií. Výsledkem je Rádce, který popisuje veškerý výrobní sortiment litomyšlských perlinek pro ETICS, renovace fasád, interiérové zdi a podlahy. Texty jsou napsány anglickým jazykem. Na prvních stranách čtenář zjistí, čím se litomyšlský výrobní závod ADFORS CZ zabývá, jaká je jeho historie a dále je už vše věnováno světu perlinek. Rádce odpovídá na to, jak perlinky vznikly, na jakém principu fungují a jaké mají vlastnosti. „Jsem přesvědčen, že Rádce, kterého jsme nedávno dokončili, bude vhodným způsobem sloužit našim zákazníkům po celém světě. Ti v něm určitě najdou potřebné a užitečné informace,“ uzavřel Břicháček.