Přidáno 14. Říjen, 2016
Ve dnech 5. – 9. září proběhla v hořovickém závodě Saint-Gobain Sekurit série certifikačních auditů integrovaných systémů

Ve dnech 5. – 9. září proběhla v hořovickém závodě Saint-Gobain Sekurit série certifikačních auditů integrovaných systémů pro :

  • řízení kvality dle norem ISO 9001 a ISO/TS 16949
  • řízení týkající se životního prostředí dle normy ISO 14001
  • řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS
  • řízení hospodaření s energií dle normy ISO 50001

Zatímco v prvních třech případech se jednalo o audity kontrolní či prodlužovací, u ISO 50001 se jednalo o vůbec první certifikační audit v historii naší společnosti.

Výsledkem auditů je obhájení všech certifikátů a získání nového certifikátu pro ISO 50001, čímž splňujeme podmínky pro efektivní hospodaření podniku s energiemi.

Platnost certifikátů se rozšířil i na nový externí sklad o rozloze
10 tis. m2, který máme v užívání teprve od července tohoto roku.