Přidáno 16. Červenec, 2018
Na konci listopadu loňského roku proběhl v ADFORS CZ, závod Litomyšl WCM „Pre-Silver“ audit, který byl předstupněm k následnému Silver auditu. Ten se podařilo letos v květnu úspěšné zakončit a získat WCM SILVER (stříbrné ocenění pro World Class Manufacturing).

Avšak cesta k jeho zisku nebyla vůbec snadná. Museli se vypořádat se všemi připomínkami z minulého auditu, kterých nebylo málo a přidat k tomu ještě něco navíc. Nicméně členové všech pilířů i vedoucí výrobních středisek přípravu nepodcenili a se všemi úkoly se vypořádali nadmíru dobře.

 

Auditoři ve svém závěrečné zprávě vyzdvihli činnost všech pilířů, stejně jako i dovednosti a znalosti našich zaměstnanců ve výrobě, kteří významně přispívají k celkovým výsledkům závodu. Dále chválili např. nový elektronický systém na zadávání štítků, který považují za jeden z nejlepších v celém Saint-Gobain, nebo se jim velmi líbila celková úroveň vizualizace v závodě.

 

Zisk stříbrného ocenění posunul závod do absolutní špičky realizace programu WCM a jednoznačně zvýšil prestiž v rámci Skupiny Saint-Gobain.

 

Všem zaměstnancům ADFORS CZ, kteří se na úspěchu podíleli, patří velký dík.