Přidáno 18. Září, 2017
Zvýšení cen stavebních materiálů predikuje ještě v tomto roce 71 procent ředitelů stavebních společností, v roce následujícím očekává zdražení už 80 procent firem. Za tímto zvyšováním cen stavebnin stojí především nárůst vstupních nákladů výrobců a inflace. Zdražení cen stavebních materiálů se přitom podílí na největším nárůstu nákladů u čtvrtiny stavebních společností. Vyplývá to ze Studie stavebních materiálů 2017 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Zvýšení cen stavebnin očekává ještě v letošním roce sedm z deseti (71 procent) ředitelů stavebních společností. Dvě třetiny (68 procent) stavebních firem avizují jejich mírný růst, s razantním zdražením počítají jen tři procenta společností. Zachování cen na současné úrovni přitom predikuje čtvrtina (26 procent) ředitelů, pokles cen pak avizuje jen naprosté minimum (1 procento) stavebních společností.

Zdražení stavebních materiálů bude pokračovat i v roce následujícím, kdy mírné navýšení cen očekávají již tři čtvrtiny (76 procent) stavebních firem. Podobně jako v předchozím případě výrazné zdražení očekávají jen čtyři procenta dotázaných.

Růst vstupních nákladů výrobců stavebních materiálů a zvyšující se inflace jsou pak podle ředitelů stavebních společností klíčovými důvody pro tento očekávaný růst cen stavebnin. Nárůst mzdových nákladů u výrobců je důvodem zdražování podle téměř tří čtvrtin (71 procent) ředitelů stavebních firem, polovina (53 procent) dále uvádí zvyšování cen surovin a dvě pětiny (40, respektive 39 procent) zmiňují růst cen surovin a zvyšování inflace. Nejmenší vliv na růst cen stavebnin má naopak podle ředitelů vliv nové legislativy (19 procent). Tento názor mají stavební firmy v celém sektoru bez ohledu na zaměření společnosti.

celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde