Přidáno 8. Říjen, 2015
Projekt pomoci domovu pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Lochovice byl ukončen. Ředitel domova, Mgr. Jaroslav Křivánek děkuje za podporu generální ředitelce Saint-Gobain Sekurit Ing. Martině Hasmanové.