Přidáno 11. Únor, 2016
Nadkrokevní systém zateplení šikmé střechy od společnosti Isover je již na trhu několik let a za tu dobu byl aplikován na celé řadě staveb. Hlavní aplikace je především u rodinných domů, ale nejsou výjimkou ani větší stavby.

Systém jako takový byl v roce 2012 inovován a kromě varianty celovatové byla doplněna i varianta s trámky z expandovaného polystyrenu. Dnes nejsou výjimkou ani tloušťky tepelné izolace na úrovni 300 či 340 mm.

            Výhod má tento nadkrokevní systém celou řadu, z těch hlavních je to především cena, která je nižší oproti podobným alternativám, dále eliminace tepelných mostů vlivem krokví, jež jsou také izolované. Koncoví zákazníci ocení možnost nechat podkroví volné, otevřené, mohou tedy v interiéru přiznat trámy, což je v poslední době velmi oblíbená varianta. Díky tomu není třeba dělat podhledy ze sádrokartonu, což představuje ještě další úsporu nákladů, a neubírá se někdy velmi potřebné místo v interiéru. Nadkrokevní systém Isover je odzkoušen v CSI a prověřen dvaceti lety praxe na stavbách. Realizačním firmám pomáhá eliminovat chyby v konstrukci, díky inovacím se podařilo snížit i riziko protrhnutí parobrzdy při montáži, a co stavebníci ocení nejvíce, systém je vymyšlen tak důkladně, že nedochází ke zbytečným prořezům, což ve finále znamená také úsporu nákladů i času.

Velmi důležitá je především kvalitní projektová dokumentace a následné provedení zateplení na stavbě.  

Velmi zajímavá stavba s tímto nadkrokevním systémem byla dokončena v Teplicích na Prosetickém svahu, kde byl tento systém poněkud netradičně aplikován na několika bytových domech, které tvoří řadový objekt. Projektová dokumentace byla velmi pečlivě zpracována, ale i v tomto případě byla ještě místy během realizace upravována.

            Zajímavým řešením je především detail vzájemného napojení střešních rovin u přilehlých bytových domů, kde vzniklo jakési ploché úžlabí. Řešení vzájemné návaznosti a napojení atiky a žlabů zde bylo řešeno v rámci vrstvy pěnového polystyrenu Isover EPS 100, jak je názorně vidět na detailu. Stejně se muselo vyřešit a překótovat výše napojení fólie kvůli vodě a sněhu.

            Poděkování patří jak projektantům ze společnosti Stavební projekty (Ing. Pavel Kokeš), tak i realizační firmě UniWel STAVBY, spol. s r. o., v čele s panem Veltruským. Uniwel je dodavatelem stavebních celků v oblasti pozemního stavitelství a průmyslové výstavby. V posledních letech se zaměřením na zateplování, sanace plášťů budov a výstavbu RD. Firma vznikla v roce 1994. Ve svých začátcích se věnovala zejména výstavbě rodinných domů na území Spolkové republiky Německo. Bohaté zkušenosti získané v tomto období firma využívá dodnes. Nyní firma působí zejména na českém stavebním trhu, s menšími příležitostmi na práci v zahraničí. V roce 1999 byla firma přijata na základě prokázané kvality do Cechu pro zateplování budov České republiky. Od roku 2001 má zaveden Systém kvality ČSN EN ISO 9001:2009 a je aktuálně certifikována TZÚS jako specializovaná odborná firma na provádění ETICS.

 

O autorovi| podle podkladů společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Isover

10.2.2016 Materiály pro stavbu str. 64 Výrobci informují