Přidáno 8. Duben, 2016
Litomyšl – I letos společnost Saint – Gobain Adfors CZ vyhlašuje třetí ročník grantu pro finanční podporu v regionu, jehož cílem je podpořit neziskový sektor. Mezi vybrané žadatele rozdají 250 tisíc korun. Finančně podporují čtyři oblasti – sociální, kde mohou žádat občanská sdružení i fyzické osoby se zdravotním hendikepem. Ekologickou, zde by žadateli měly být sdružení a spolky, které pomáhají udržovat naši krajinu. Kulturní je zacílena na konkrétní projekty či představení organizována neziskovým sektorem a sportovní, v níž je příspěvek určen na podporu mládeže ve všech výkonnostních třídách.

V první polovině července proběhne výběrové řízení, jemuž bude předcházet hlasování zaměstnanců společnosti. „Původně měli jejich hlasy rozhodovat v případě, že výběrová komise, což bude management plus pár dalších osob, která probíhá po ukončení hlasování zaměstnanci, bude na vážkách. Ve finále byli zaměstnanci velmi aktivní a hodně se jich zapojilo, a tak se nakonec výběrová komise rozhodla v obou předešlých ročnících, že zcela ponechá výsledky dle „hlasu lidu“,“ sdělila za společnost Jana Kalášková. Výsledky se přihlášení dozví do konce července.

            V prvním ročníku, který se konal v roce 2014, obdrželi celkem 76 žádostí z nich získali peníze například Záchranná stanice zvířat Zelené Vendolí, Petra Hánělová pro svého syna, který trpí autismem a potřeboval pomoc pedagogického asistenta.

            V následujícím roce rozdali celkem 300 tisíc korun, kdy na základě rozhodnutí grantové komisepřidalikpůvodním250 tisícům dalších padesát. Celkem obdrželi 43 žádostí o získání grantu a peníze putovaly například Tělovýchovné jednotě Jiskra Litomyšl, Sboru dobrovolných hasičů Trstěnice – Mladší hasiči či ZŠ aMŠ Vrbovec. Své žádosti mohou lidé či organizace posílatdo15. května, podmínkou je, že musí sídlit nebo působit v blízkosti Litomyšle nebo Znojma, kde má společnost výrobní závody. „Adfors Grant vznikl proto, aby šlo o veřejnou věc a byla tak zcela průhlednou záležitostí a lidé měli možnost se veřejně dozvědět, kde Adfors pomáhá,“ dodala na závěr Jana Kalášková.

6.4.2016    Svitavský deník    str. 03    Svitavsko