Přidáno 20. Duben, 2016
Jsem smířen s tím, že když chci a očekávám kvalitu, že si za ni připlatím, říká Robert Mikeš, marketingový ředitel, divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.

* Podle čeho by se měla měřit kvalita výrobků, které jsou umísťovány na stavbu?

 

            Jakékoliv stavební dílo by mělo být synonymem kvality. Vždyť žádný stavitel - investor nestaví jen něco na pár let. Veškeré nedostatky vždy odhalí čas. Nelze si ovšem myslet, že kvalitu si určí trh sám. Bohužel nastavené parametry u veřejných zakázek vedly k tomu, že nejlevnější je nejlepší a ten získá zakázku. Výsledkem bylo a zatím tento stav trvá (byť se pracuje na novele zákona o zadávání veřejných zakázek), že nejlevnější stavební f rma v tendru získá zakázku. Ta dále poptává stejným nejlevnějším systémem své subdodavatele a ti chtějí mít také nějaký zisk, a proto staví z nejlevnějších materiálů za nejlevnější „kvalif kovanou“ práci.

 

* Lze tento kolotoč nějak rozetnout?

 

            Cesta musí jednoznačně vést směrem, který ukáže onen citovaný zákon o zadávání veřejných zakázek. Kdo si dá ale práci s tím, že metodicky řekne zadavateli, jak postupovat a jak zakázku vyhodnocovat. Jinak se obávám, že se nic nezmění. Kvalitně bude chtít stavět jen privátní investor na svém rodinném domku, který bude mít chuť a čas zkoumat technické specif kace a parametry u jednotlivých materiálů a umět z toho vyvozovat důsledky pro svoji stavbu.

 

* Co si myslíte o řadě soutěží na nejrůznější výrobky, které v České republice probíhají?

 

            Vždy jde především o to, aby byla transparentní hodnotící kritéria a bylo umožněno všem se účastnit. Pak lze říci, že ten či onen výrobek, stavba či f rma se v té či oné soutěži opravdu umístily a ceny nedostával někdo, kdo jen zaplatí za účast v soutěži.

 

* Jak řešíte nedostatek kvalifikované pracovní síly?

 

            Kvalitní a loajální člověk má svoji cenu. Weber si toho je velmi vědom a snaží se na své zaměstnance působit na všech úrovních organizace. Kvalitní lidé a kvalitní výrobky, to je právě to, co dělá kvalitní renomé značky. Ještě dodám, že Weber, jako součást skupiny Saint-Gobain, získal v letošním roce prestižní certif kaci TOP EMPLOYER.

 

* Jak máte ve firmě nastaveny procesy řízení kvality na vstupech a výstupech?

 

            Máme certif káty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Vedle toho máme řadu i interních směrnic. To znamená, že veškeré výrobky, které odejdou k našemu zákazníkovi, jsou podrobeny výstupní kontrole tak, aby splňovaly deklarované vlastnosti.

 

* Máte nějaký výrobek, který se prozatím neuplatnil na trhu díky pokřivenému kritériu nejnižší ceny?

 

            Weber se sice pohybuje ve vyšších cenových relacích, než je průměrná cena na trhu, jsme však důvěryhodným, výkonným a spolehlivým partnerem pro stavební řešení. Naší konkurenční výhodou je schopnost zavádění neustálých, kvalitnějších a dlouhodobých inovací. Tyto technologie jsou snadno napodobitelné. Jakmile je na trh uvedený nový nebo inovovaný výrobek či řešení, je rychle napodoben. Proto společnost Weber musí stále rychle a kvalitně uvádět na trh další inovace, aby si udržela svůj náskok. Je nutné předvídat a naslouchat potřebám našich zákazníků. Jedině tak můžeme poskytovat vynikající služby.

 

14.4.2016    Stavitel    str. 31    Příloha - Rating stavebních dodavatelů 2016 - Rating kvality 2016 - anketa firem