Přidáno 1. Červen, 2016
Hlavními parametry kvality vnitřního prostředí jsou pro zákazníky estetické ztvárnění interiérů, ochrana před tvorbou plísní a přítomnost škodlivých látek jako je formaldehyd v ovzduší. Nejméně pozornosti naopak zákazníci věnují difuzi vodních par konstrukcí. Pracovníky pro sledování nových trendů ve stavebnictví využívá třetina projektových firem. Školení v této oblasti pořádá v pravidelném či nepravidelném intervalu drtivá většina společností. Vyplývá to z výzkumu, který pro společnost Saint-Gobain Construction Products CZ připravila analytická společnost CEEC Research.

Hlavním parametrem kvality vnitřního prostředí staveb je pro zákazníky estetické ztvárnění interiérů. Potvrdili to ředitelé projektových firem ve výzkumu připraveném pro společnost Saint-Gobain Construction Products CZ. Na stupnici od jedné do deseti získal tento parametr hodnotu 7,6. V těsném závěsu za ním ale následuje ochrana před tvorbou plísní (7,5 z 10) a přítomnost škodlivých látek jako je formaldehyd v ovzduší (7,4 z 10). Naopak nejmenší pozornost věnují zákazníci problematice difuze vodních par konstrukcí (6,0 z 10). “Jako výrobce izolací se často setkáváme s obavou, že zateplení fasády vyvolává tvorbu plísní v interiéru, což absolutně není pravda. Naopak, správně provedené zateplení toto riziko výrazně snižuje. Nesmí se však zaměňovat dva pojmy - zateplení vs. utěsnění domu,“ komentuje výsledky výzkumu Libor Urbášek, obchodní a marketingový ředitel Saint-Gobain divize Isover.

 

Jak vyplývá z provedeného výzkumu CEEC Research, určeného specialistu pro sledování nových trendů a technologií ve stavebnictví má ve svých řadách třetina (35 procent) projektových firem. Tito pracovníci se v převážné většině případů (28 procent) věnují ještě další pracovní činnosti. Zaměstnance, jehož jedinou pracovní náplní je zjišťování nových trendů v oboru, má pouze sedm procent společností. V ostatních případech (65 procent) si zjišťují tyto informace zaměstnanci projektové firmy dle vlastního uvážení a proaktivity.

 

O něco progresivnější jsou v tomto ohledu společnosti věnující se inženýrským stavbám, kde mají podobného specialistu dvě pětiny firem (42 procent), a plně se novými trendy ve stavebnictví zabývá dvojnásobný počet pracovníků (13 procent) oproti oborovému průměru. Provedený výzkum společnosti CEEC Research uvádí, že pravidelná školení v oblasti nových technologií a výrobků pořádá pro své zaměstnance minimálně jednou do roka téměř třetina projektových firem (29 procent). Podobná školení, avšak v nepravidelném intervalu, využívají dvě třetiny (67 procent) společností. Jen naprosté minimum projektových firem (4 procenta) žádná taková školení nepořádá s odůvodněním, že není zapotřebí.