Přidáno 18. Květen, 2016
Multi-Komfortní dům ISOVER je koncepce výstavby nových budov i rekonstrukcí vhodná pro obytné i komerční budovy a všechny klimatické zóny. Nabízí velkou pružnost návrhu budovy a je kompatibilní se všemi typy konstrukcí: masivních nebo z lehkých obvodových plášťů, stavěných či montovaných. Dále je dosažitelný s přiměřenými náklady a je ekonomicky rentabilní díky svým vysokým úsporám za energii a snížení potřeby údržby.

Multi-Komfortní dům zajišťuje pohodlné a komfortní bydlení po všech stránkách, a to díky kvalitní izolaci Isover. Vyznačuje se vysokou kvalitou provedení stavby či rekonstrukce, nízkou energetickou náročností, odhlučněním, světelnou i tepelnou pohodou, dlouhou životností, nízkými emisemi CO2, systémem řízeného větrání, protipožárním řešením, zdravotní nezávadností i návrhem interiéru bez rizikových míst.

            Tento typ domu řeší jak minimální ztráty tepla obdobně jako dnes již zažité pasivní domy, tak akustiku, která stále častěji v poslední době stoupá na důležitosti a začíná být v popředí vlastního návrhu rodinného či bytového domu.

 

1. Minimalizace tepelných ztrát

 

Aby tuto část dům splňoval, musí mít vlastnosti pasivního domu, tj. max. tepelnou ztrátu 15 kWh/m2.a. Této hodnoty se nedosahuje lehce, často jeden či dva nevhodně řešené detaily mohou významně ovlivnit celkovou hodnotu tepelných ztrát. Dokladem o kvalitě zateplení je průkaz energetické náročnosti budovy, v rámci EU jsou způsoby výpočtu velmi podobné, nicméně vlastní grafické vyjádření se často liší.

 

2. Akustický komfort

 

Tato část byla často opomíjená, ale je třeba jí věnovat náležitou pozornost. V normě jsou sice předepsány hodnoty vzduchové či kročejové neprůzvučnosti pro jednotlivé typy budov, nicméně ne vždy jsou tyto hodnoty na stavbě opravdu dodrženy. Navíc hluk z okolí každým rokem stoupá v souvislosti s nárůstem automobilové dopravy.

 

3. Požární bezpečnost

 

Tento faktor nabývá na významu hlavně u výškových staveb, ale i ve výstavbě rodinných domů či nízkopodlažních bytových domů má své opodstatnění. Zejména správný návrh a řešení detailů je velmi důležité.

Ekonomika, ochrana životního prostředí a komfort hrají hlavní roli právě při stavbě pasivních domů, jelikož návratnost, která sice odpovídá vyšší počáteční investici, je zde zcela průkazná. K ochraně přírody jistě přispívá uspořená energie, což je energie, která se vyrobit nemusí, a tedy dojde k úspoře nezbytných nerostných zdrojů a v neposlední řadě i akustický komfort obývaného prostoru, který dává pasivnímu domu multikomfortní standard bydlení.

 

podle podkladů společnosti Saint-Gobain Construction Products, Divize Isover

 

***

 

Porovnání výhod a nevýhod standardního a multi-komfortního domu: STANDARDNÍ DŮM

 

Výhody – nižší počáteční investice (o cca 10%); – větší počet realizačních firem (jedná se o standardní stavbu) - vyšší ostatní náklady spojené s užíváním

 

Nevýhody – vysoké náklady na vytápění; – akustické izolace vyhovují jen nutným normovým požadavkům; – nižší lukrativnost v případě budoucího prodeje; – nutnost vytápění a rozvodů tepla, snížená regulace tepla; – v případě nárůstu vlhkosti nebezpečí plísní (není zde kontrola či regulace vlhkosti)

 

MULTI-KOMFORTNÍ DŮM

 

Výhody – nízké náklady na vytápění díky pasivnímu řešení domu; – nižší ostatní náklady spojené s užíváním (energeticky úsporné spotřebiče); – komfortní akustika konstrukcí; – vysoká požární odolnost (u standardních rodinných domů často ani neřešena); – lukrativní stavba z hlediska budoucího prodeje; – není nutné mít standardní zdroje vytápění ani otopná tělesa; – regulace tepla i vlhkosti (zabránění přehřívání i vzniku plísní)

 

Nevýhody – vyšší počáteční investice (o cca 10%); – menší počet odborně zdatných realizačních firem (s potřebnými zkušenostmi); – je nutné kvalitní projektové i řemeslné řešení detailů (náročné i na čas); – potřebná orientace k jižním stranám (přizpůsobení dispozičního řešení)

 

12.5.2016 Materiály pro stavbu str. 20 Téma pro nízkoenergetický dům