Přidáno 11. Červenec, 2016
Patří k dominantám obce - elegantní modrobílá budova svítící už zdálky na vyvýšenině u nádraží. Dříve VERTEX, v roce 2011 přejmenovaný na ADFORS CZ (add - sloučit či přidat a anglické force - síla). Lidé a výroba uvnitř se nezměnili, jen jméno. Nový název dodal podniku ještě více na světovosti a sjednotil pod jednou značkou patnáct dalších závodů z celé Evropy vyrábějících stejné výrobky pod světovým gigantem v oblasti zpracování skla - francouzskou společností SAINT-GOBAIN.

Účelem nové obchodní značky je také sjednocovat určité zásady a hodnoty výrobce, například kvalitu, zákaznické výhody, nadstandardní služby a bonusy, celkovou úroveň a prestiž.
Původní závod byl v založen už v roce 1950 v prostorách bývalého pivovaru, o čtrnáct let později začala stavba nového, který se postupně modernizoval a rozšiřoval. V březnu 1979 došlo k zapálení prvního vanového agregátu V1, a to již na místě dnešní výroby.
V roce 1993 byl podnik zprivatizován. Milník hodonického závodu znamená rok 1998, kdy dochází ke změně vlastníka. Tím novým se stává již zmiňovaný SAINT-GOBAIN. Následují rozsáhlé investice do budování dnešní vany V5 v rozsahu 77 mil Eur s uvedením do provozu v září 2003 a dalším rozšířením o provoz úpravy tapet a reco tkanin v roce 2012. Společně ještě se sesterským závodem v Litomyšli tak hodonický závod sdružuje primární výrobu skleněného vlákna i jeho následné zpracování. Na celkové ploše patnácti hektarů se tu nyní zpracuje sto tun surového materiálu, v nepřetržitých směnách se střídá přes 600 zaměstnanců, denně odtud vyjíždí třicet pět plně naložených kamionů a měsíčně se zde mimo jiné vyrobí tapety ze skleněného vlákna v řádech milionů metrů čtverečných. Exkurze po závodu je úchvatnou procházkou světem špičkových technologií ovládaných sehraným kolektivem.
Provází nás ředitel Ladislav Švach, jemuž je hodonický závod druhým domovem. Má přehled úplně o všem, samozřejmě i o zaměstnancích. „Máme i externí, kteří chodí na směnové bázi, zabývají se přípravou materiálu, transportem, nesmíme zapomenout ani na zaměstnance kuchyně. Z celkového počtu, je jen tak pro zajímavost, dvacet sedm procent žen.“ Procházíme kolem zdejší moderní čističky odpadních vod, která je nezbytnou součástí podniku, jenž přísně dbá na životní prostředí. Teprve pak vcházíme do haly na tkaní tapet. K našemu překvapení u řady strojů nikdo nestojí, vše je nadstandardně automatizované, finální výrobky však podléhají bedlivé vizuální kontrole.
„Naší největší výrobkovou řadou v rámci republiky jsou ovšem mřížky do zateplení fasád, které se dávají do vrchní stěrkové hmoty. Je to náš výrobek číslo jedna. Pak jsou to reco tkaniny, tedy tkaniny, co se používají do asfaltových lepenek, a samozřejmě i tapety a výroba polotovarů.“
Míříme k další samostatné budově. Uvnitř je obrovská vana pro roztavení sklářského kmene, který se přikládá do sklářského agregátu, tam se roztaví při teplotě až 1 600 stupňů Celsia. Z něj se pak tahají skleněné prameny pro další zpracování. Dělá se z nich pět různých výrobkových řad, jednou z nich je i jedinečná šestimikronová příze, vyráběná jen tady v Hodonicích. Lidé pracují soustředěně, Ladislav Švach každého pracovníka zdraví. Tady vědí, že dobré prostředí pracoviště se odráží ve výsledném efektu výrobku. Ostatně mottem závodu je - ADFORS - Silný díky lidem. Zákazníci ADFORS. CZ v Hodonicích proto najdete po celém světě, mimo jiné i v Americe a v Mexiku.

Zdroj: Znojemsko, 4. 7. 2016, Alžběta Janíčková