Přidáno 12. Listopad, 2015
Letos ADFORS Česká republika rozdělil ve svém grantovém řízení na podporu neziskového sektoru 300 000 Kč.

„Zámek v pohybu“ byl jedním z podpořených projektů, který do grantu přihlásil Zámek Břežany poskytující sociální služby zdravotně postiženým. Cíl projektu - opravit stará jízdní kola a zakoupit nové speciálně upravené dvoukolo, na kterém může zdravotně postižený cyklista vyjet se svým asistentem – byl splněn. A co víc, díky obnovenému „cykloparku“ uspořádal Zámek Břežany dne 7. 10. Zámecké cyklozávody.