Přidáno 29. Srpen, 2018
18. – 20. září 2018 se ve Vysokém Mýtě bude konat Mezinárodní soutěž v řemeslných dovednostech učňů ŘEMESLO/SKILL 2018.

Odborná i laická veřejnost bude mít možnost sledovat přímo na náměstí Přemysla Otakara II. soutěž mladých řemeslníků. Soutěžit budou učni ze škol Pardubického kraje, ale také z Ostravy, Havířova a Hradce Králové a zastoupeny budou  také zahraniční školy z Polska, Slovenska, Německa a Maďarska. Pro letošní ročník byly vybrány soutěžní obory zedník a zednické práce, instalatér, montér suchých staveb a obkladač.

Cílem organizování soutěže je vytvoření vhodného prostoru a podmínek pro studenty (učně), aby měli možnost porovnat své získané teoretické znalosti a hlavně praktické řemeslné dovednosti se svými českými i zahraničními kolegy. Střednědobým záměrem je napomoci vychovávat zejména v daném regionu odborníky, kteří po absolvování školy budou mít takové znalosti, dovednosti a návyky, aby byli konkurenceschopní na trhu práce ve svém oboru v ČR, ale i v rámci EU. 

Popularizací moderních i tradičních stavebních řemesel a profesí chce soutěž zároveň laické veřejnosti představit aplikaci nových technologií a materiálů a napomoci zvrátit přetrvávající negativní vývojové tendence v učňovském školství, tj. snižování počtu učňů z důvodu nezájmu o učební obory, pokles profesní úrovně vyučenců, odchod vyučenců mimo svůj obor apod.

Možnost porovnávat učební osnovy a vzdělávací systém mají také ředitelé škol a pedagogové (učitelé i mistři praktického výcviku), kteří soutěžící doprovázejí a mohou spolu komunikovat při formálních i neformálních setkáních, popřípadě se mohou setkat se zaměstnavateli.

ISOVER je dlouhodobým odborným partnerem mezinárodní soutěže učňů ŘEMESLO/SKILL.