Přidáno 15. Leden, 2016
První linka na výrobu čedičové izolační vlny byla v Častolovicích spuštěna v roce 1966, v nově vzniklém závodě Stavební izolace n.p. Praha. Tepelné izolace se tak v Častolovicích vyrábějí již skoro 50 let. Historie výroby stavebních materiálů zde však začíná dříve, a to v 19. století, u vynálezu eternitu a založení továrny na výrobu dehtových výrobků.

V roce 1899 založil v Častolovicích malou továrnu na výrobu dehtových výrobků pan Arnošt Bartoň. Po první světové válce byla založena nová společnost ETERNITAS, akciová továrna dehtových výrobků a krycích hmot v Hradci Králové. Výroba dehtových výrobků a střešních krytin byla rozšířena také o břidlici, dále se v této společnosti rafinoval dehet, pryskyřice, vyráběl asfalt a asfaltová lepenka, izolační desky a dehtové oleje, umělé krytiny, a současně také ETERNITAS prováděl i stavby včetně pokrývačských prací. V této době byla továrna velmi úspěšná, zaměstnávala 558 dělníků a například zavedla vyškolení pokrývačských mistrů zdarma, čímž došlo ke snížení počtu stížností a reklamací na stavební práce až o 90 %.


V roce 1945 byla společnost znárodněna a začleněna do Eternitových závodů, n.p. Praha.


Dne 1. července 1965 byla výroba eternitových krytin v rámci tehdejšího socialistického hospodářství změněna na minerální plstě. Vznikl nový závod Stavební izolace n. p. Praha – došlo k přestavbě výrobní linky a během roku 1966 se podařilo zcela zprovoznit první linku na výrobu minerálních izolací. Roku 1978 byla postavena nová výrobní hala a instalována linka na výrobu lamelových skružovatelných pásů. Výroba izolací z minerálních vláken dále pokračovala, výrobní kapacita závodu byla v roce 1987 rozšířena instalací druhé linky ČA II a byla zahájena výroba tzv. orlických silikátů (orsilu).


Po privatizaci státního podniku Orsil Častolovice přibyla nová linka ČAIII. Se vstupem zahraničního kapitálu koncernu Saint-Gobain v roce 1996 postupně došlo k rekonstrukci výrobních linek ČA I a ČAII. V následujícím období byl postaven nový sklad izolačních materiálů, zbourána a přemístěna administrativní budova i jídelna a závod byl celkově rozšířen, čímž se zvýšila i výrobní kapacita. V roce 2002 byla nainstalována první linka na výrobu produktů pro pěstování rostlin Cultilene. Následně v roce 2010 společnost převzala výrobu polystyrenu s výrobními závody v Lipníku nad Bečvou a v Českém Brodě.

 

Od roku 2012 je pak Divize ISOVER součástí akciové společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

 

Více na nových webových stránkách ISOVER Častolovice