Přidáno 4. Červen, 2018
Spojení intenzivní střešní zahrady a terasy dává jedinečnou možnost vytvořit ze střechy opravdovou relaxační zónu.

Tato střecha by měla být plně pochozí a tomu odpovídá i výběr rostlin. V provozní části je to většinou trávník, na okrajích potom vyšší rostliny a keře. Tloušťka vegetačního souvrství je volena cca 300 mm. Větší tloušťky pro opravdu velké rostliny a stromy je možné sázet do betonových truhlíků a ty umístit v prostoru střešní terasy. Grill střecha se realizuje většinou u novostaveb, ale po podrobné projektové přípravě je možná realizace i u rekonstrukcí (pokud podmínky dovolí).

Před realizací je nutné spočítat drenážní kapacitu zatravněné střechy. Desky Isover INTENSE mají díky zvýšené pevnosti nižší vodopropustnost než standardní desky Isover FLORA. Použití bez plošné drenáže je proto možné pouze v malých plochách kolem terasy.

* Orientační cena obsahuje kompletní materiál vegetačního souvrství (od hydroizolace výše), včetně rostlin a práce. Ceny desek ISOVER jsou uvedeny v samostatném ceníku.