Přidáno 8. Srpen, 2018
Jedním z našich strategických cílů je kariérní plánování a to prioritně se zaměřením na oblast výroby. V letošním roce se nám podařilo navázat partnerství se dvěma odbornými učilišti, kde jsme pro žáky obou škol zorganizovali Dny otevřených dveří.

Celkem jsme v našem závodě přivítali 65 žáků druhých a třetích ročníků technických oborů spolu s jejich pedagogickým doprovodem.

Máme radost, že jsme mohli žákům představit naše pracoviště, která vzbudila velký dojem. Prohlídku výroby doplnilo představení koncernu Saint-Gobain i naší divize Glassolutions. V závěru setkání jsme si pozornost našich návštěvníků ověřili krátkým kvízem, formou soutěže o věcné ceny.

Velké poděkování patří našim kolegům Marku Adamovi, který v roli mistra žáky provedl výrobou a také Janu Pokornému, který se coby trenér ujal druhé části setkání.

Nezbývá než dodat, že se těšíme na společnou spolupráci a budeme moct přivítat žáky, ať už na odborné praxi nebo po ukončení jejich studia na některé z nabízených pozic na hlavní pracovní poměr.