Přidáno 30. Červenec, 2015
Saint-Gobain vítá rozhodnutí Evropské komise z 22. července 2015, kterým byla bezpodmínečně schválena akvizice Sika.

Evropská komise provedla velmi důkladně šetření a rozsáhlé testy na trhu pro stanovení, zda a v jakých oblastech si produkty Saint-Gobain a Sika v současnosti konkurují. Závěr tohoto šetření ukázal, že činnosti obou těchto skupin společností se ve velké míře doplňují, a to včetně maltových směsí. Velmi omezené krytí jednotlivých aktivit nevzbuzuje žádné obavy z možného porušení legislativy na ochranu hospodářské soutěže. To je v plné shodě s dalšími povoleními, které Saint-Gobain získala v souvislosti s touto akvizicí ve Spojených státech amerických nebo Číně.

 

Více v sekci tiskové zprávy.