Přidáno 7. Srpen, 2015
LOOK, LISTEN, COLOR a CREATE - čtyři pavilony, které ukazují schopnost společnosti Saint-Gobain inovovat a také potvrzují její bohaté zkušenosti s materiály, především s těmi stavebními.

Pavilon LOOK je oslavou tradice Saint-Gobain v oblasti výroby skla. Je tvořen mnoha zrcadly s LED osvětlením pro dezorientaci smyslů a objevování nových perspektiv. V průběhu dne reagují jeho vnější prvky na měnící se nebe, mraky a sluneční záření. V noci se pak z pavilonu stává neustále se měnící světelná kostka. Uvnitř pavilonu se návštěvníci vydají na výpravu do srdce materiálů a vědy. Uvidí celou řadu světelných efektů, kaskádových výjevů a uslyší neobvyklé zvuky.

Pavilon LISTEN je logicky věnován akustickým materiálům Skupiny. Tato kostka obložená zvukovou izolací vezme návštěvníky na interaktivní výlet zvukově-prostorovými technologiemi, přičemž budou konfrontováni s dočasnou dezorientací smyslů.

Pavilon COLOR je jakýsi kolotoč tvořený dvěma skleněnými mobilními souosými kruhy a strukturami mnoha barev. Tento kaleidoskop v lidském měřítku demonstruje konvergenci mezi světlem, barvami a strukturami skla. Ve dne i v noci přenáší své návštěvníky do snového světa tvořeného mnoha barvami.

Pavilon CREATE je spirálové schodiště evokující stoupání vzhůru. Z architektonického hlediska vyzdvihuje tento pavilon technickou vyspělost a výkon materiálů Saint-Gobain. V noci jsou ostré hrany lemovány LED osvětlením, které evokuje futuristický pohyb. Uvnitř pak čtverce z optických vláken a laserové paprsky vytvářejí neustále se měnící prostor.

Pátý pavilon nabídne návštěvníkům příležitost seznámit se s historií Saint-Gobain, její činností i strategií. Přístup do všech pavilonů je zdarma.

Fotoalbum k nahlédnutí zde: