Přidáno 6. Listopad, 2015
Litomyšlský závod přivítal během dne otevřených dveří v sobotu 10. 10. celkem 2146 návštěvníků a o dva týdny později jich přišlo do hodonického závodu na 800.

ADFORS tak oslavil 350. výročí od založení Saint-Gobainu ve velkém stylu. Pro všechny návštěvníky byl kromě prohlídky provozů připraven pestrý program, kde se mohli účastníci dozvědět o tom, že ADFORS je firma odpovědná ve všech směrech, že ADFORS má v České republice své bratry a sestry. Pobavit se mohli také na atrakcích a soutěžích připravených v areálu závodu a v neposlední řadě mohl každý ze zúčastněných vyhrát cenu v tombole.

O tom, že šlo o úspěšnou akci, svědčí i pochvaly zapsané v knize návštěv.