Přidáno 22. Říjen, 2014
Už potřetí se ADFORS CZ účastnil Burzy filantropie konané dne 15. října v Litomyšli. Tato burza je organizovaná Koalicí nevládek Pardubicka. Pamatujete si na pořad České televize Den D? Zde žadatelé prezentovali své projekty s cílem získat od investorů prostředky na své podnikání. Na burze je to podobné. Jen místo investorů jsou zde donátoři a finance žádají lidé, kteří pomáhají hendikepovaným, nemocným i sociálně znevýhodněným spoluobčanům. Své projekty představuje 5 v hlasování nejúspěšnějších neziskových organizací.

ADFORS rozdělil na burze 50 000 Kč a protože nebyl jediným donátorem, vybralo se na 4. ročníku Burzy filantropie svitavského okresu celkem 328 tisíc korun. Sečtou-li se výtěžky všech doposud konaných Burz filantropie v celém Pardubickém kraji, a bylo jich 18, vyjde nám z toho suma 3 360 500 korun. 

Projekty:

„Dobrá vůle ať je vidět" je projekt Farní charity Litomyšl a jeho cílem je získat do řad dobrovolníků nové členy. Finanční dar pomůže zajistit dobrou propagaci všech aktivit dobrovolnického centra, které již 3 roky bezplatně pomáhá dětem a seniorům z Litomyšle a  blízkého okolí.

 

„Svačiny s radostí" je název druhého projektu obecně prospěšné společnosti Komuniké z Litomyšle. Komuniké provozuje první sociální podnik v Litomyšli – alternativní restauraci Rettigovka, kde pracuje 7 osob se zdravotním hendikepem a 2 osoby ze skupiny mládeže ohrožené sociálně patologickými jevy. Projekt nabídne práci dalším 4 hendikepovaným osobám, které budou připravovat zdravé svačiny pro děti místních škol.

 

„Pec pro dobrou věc" chce ze získaných prostředků postavit Oblastní charita Moravská Třebová. Obsluhovat ji budou klienti sociálně-terapeutických dílen.

 

V pořadí čtvrtý projekt „Bydlíme, tedy jsme"  představil alternativní vzdělávání pro děti předškolního věku v přímém spojení s přírodou. Sdružení Lidé v Lese chce vybudovat v Kuklích u  Svitav Lesní klub pro děti, který bude sloužit jako lesní školka pro děti ve věku 3 – 6 let.

 

Jako poslední přišlo na řadu Mateřské a rodinné centrum Krůček ze Svitav s projektem „Učíme se navzájem", jehož hlavním cílem je mezigenerační vzájemné předávání znalostí a dovedností mezi dětmi do 15 let a seniory.

Kontakt: Jana Kalášková