V roce 2013 podpořila Nadace SG Dům na půl cesty občanského sdružení Květná zahrada, a to částkou téměř 2 miliony korun.

Květná zahrada – dům na půl cesty
V roce 2013 podpořila Nadace SG Dům na půl cesty občanského sdružení Květná zahrada, a to částkou téměř 2 miliony korun.
Občanské sdružení Květná Zahrada poskytuje od roku 2005 pomoc mladým lidem, kteří po dosažení zletilosti opouštějí dětské domovy nebo se díky svému pohnutému dětství vracejí z nápravných zařízení pro mladistvé nebo z výkonu trestu odnětí svobody. Dům na půl cesty také nabízí útočiště mladým lidem v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory. Květná Zahrada ukazuje mladým lidem správný
směr životem, učí je samostatnosti a nezávislosti, pomáhá jim najít si práci a začlenit se do společnosti.