Přidáno 13. Prosinec, 2018

Když si v roce 1665 Ludvík XIV. usmyslil výstavbu zrcadlového sálu ve Versailles, zjistil, že by ho celý sál stál víc peněz, než samotný zámek. Finanční tíseň vyřešil po svém, a to vysláním Asasínů do Benátek. Úkol zněl jasně, přiveďte mi sklářské mistry, ať mi oni vyrobí 357 zrcadel do vysněného sálu. Takto se začíná psát historie Saint-Gobain…v manufaktuře Manufacture royale des glaces de miroirs, která měla konkurovat benátské kvalitě a rychle dospěla ke své první inovaci: výrobě plochého litého skla.