Desátý ročník Adfors Grantu podpořil 11 vybraných projektů

Adfors Grant 2023

 

V rámci letošního desátého ročníku Adfors Grantu 2023, do kterého podávali přihlášky občanská sdružení, spolky, jednotlivci i obce, bylo zaměstnanci a členy grantové komise vybráno 11 projektů z celkem 57 přihlášených, vždy dva z určité kategorie, jeden pro oblast Litomyšle a druhý z Hodonicka, kde se nachází závody Saint-Gobain Adfors

Mezi tyto projekty bylo rozděleno téměř 400 000 Kč. Za celou svou existenci podpořil Grant částkou téměř 3 miliony korun celkem 87 projektů.

Unikátnost Adfors Grantu spočívá v tom, že v prvních čtyřech kategoriích vítěze vybírají zaměstnanci, kteří ostatně s myšlenkou grantu přišli,
 

uvádí Eva Žáková, personální ředitelka Adfors CZ.

Adfors Grant logo

Letos hlasovalo o výběru projektů přesně 800 zaměstnanců, 496 v Litomyšli a 304
v Hodonicích. V kategorii „obce“, jež byla nově přidána v loňském roce, vybrala vítěze komise složená z vedení firmy.

 

EKOLOGIE

V této kategorii zvítězilo v Litomyšli Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce z.s., věnující se se svými 2 060 členy sportovnímu a rekreačnímu rybolovu, se svým projektem Odbahnění nádrže Pod Kopcem.
V Hodonicích zvítězila Oblastní charita Znojmo s projektem Revitalizace zeleně. Tento projekt pomůže obnovit přírodní prostředí a poškozenou zeleň. Navíc nabídne aktivity pro lidi
s mentálním postižením.

 

Adfors Grant Ekologie

 

KULTURA

V kategorii kultura za Litomyšl zvítězilo Dolnoújezdské stavění Máje, které se snaží zachovat společenské, kulturní a řemeslné tradice. Finance budou použity na honorář celorepublikově známého interpreta v rámci akce, na které vystupují regionální umělci, ZUŠ i mateřské školy. 
V Hodonicích zvítězil Zámek Břežany s projektem Vstříc kultuře – hudba na zámku. Smyslem této akce je setkávání lidí s mentálním postižením s veřejností a společně prožité odpoledne v příjemném prostředí zámeckého parku.

 

Adfors Grant Kultura

 

SOCIÁLNÍ KATEGORIE

V této kategorii byla v Litomyšli vybrána Adélka Kutová, osmiletá holčička, která trpí SMITH-MAGENIS SYNDROMEM. Během Vánoc rodinu postihla další rána, a to nečekané úmrtí tatínka. Finanční prostředky budou použity na ozdravný pobyt Adélky a její rodiny. 
Za Hodonice se příjemcem grantu v této kategorii stal Páťa Hlavica, šestiletý chlapeček, který bojuje se spinální svalovou atrofií. K tomu, aby léčba byla efektivní je zapotřebí velké množství rehabilitací, které ve většině případů nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou. Právě
na rehabilitace budou finanční prostředky získané v rámci Adfors grantu použity.

 

Adfors Grant Sociální kategorie

 

SPORT

V kategorii sport Grant v Litomyšli podpořil TJ Jiskru Litomyšl, která použije finance na opravu rekreačního objektu ve Vranicích, které by nebylo možné v dohledné době bez nutných oprav i nadále bezpečně provozovat. V Hodonicích zvítězil spolek ÚAMK – SK Biketrial Znojmo s projektem Kola pro mistry světa. Loňská sezóna byla pro jejich klub jedna
z nejúspěšnějších, zejména na mezinárodních závodech.

 

Adfors Grant Sport

 

OBCE

V kategorii obce rozhodla grantová komise hned o třech vítězích. Na Litomyšlsku zvítězila obec Sloupnice, která prostředky z Adfors Grantu investuje do gastro vybavení v nově postaveném komunitním centru určeném pro volnočasové aktivity. 
Na Hodonicku zvítězily obce Hodonice a Tasovice. Obec Hodonice z grantu zaplatí čištění, obnovu a opravu pěti dětských pískovišť a výměnu stávajících laviček. Pískoviště i lavičky vykazují po čase známky poškození, únavy materiálu a obec se rozhodla tyto prvky revitalizovat. Obec Tasovice potřebuje v rámci zvýšení kvality bydlení občanů odhlučnit fotbalové hřiště s umělým povrchem tak, aby občané bydlící v přilehlých domech nebyli rušeni nadměrným hlukem vznikajícím při každodenních trénincích a fotbalových zápasech jak fandícími návštěvníky, tak pokřikujícími hráči. Proběhne tedy výsadba keřů, které pomohou
k odhlučnění.

 

Adfors Grant Obce
Adfors Grant v číslech

 

Build Change Adfors