Exkurze v závodě Isover v Lipníku nad Bečvou

Exkurze v závodě Isover v Lipníku nad Bečvou

 

Během dubna výrobní závod Isover v Lipníku nad Bečvou navštívily hned dvě skupinky dětí. První tvořily děti z 2. stupně ZŠ Sluníčko, které na Den Země, 22. dubna, využily možnosti podívat se do nitra závodu EPS, který sídlí v těsné blízkosti školy. Exkurze byla pro žáky velmi přínosná a plnohodnotně doplňovala již známé vědomosti o zpracování surovin, výrobě produktů pro stavebnictví a využití „odpadu“ k recyklování a následné zpracování druhotných surovin.

 

Exkurze v závodě Isover v Lipníku nad Bečvou

 

V polovině dubna proběhla v Lipníku také dvoudenní exkurze žáků 1. – 3. ročníků Střední průmyslové školy stavební. Protože se jednalo o studenty střední školy, přichystali jsme pro ně spolu s marketingem soutěžní kvíz týkající se výrobků EPS. Studenti si odnesli hezké zážitky a vzpomínky na celý život.