Skupina Saint-Gobain se stala nejaktivnější firmou podzimního úklidu „Ukliďme Česko“

Skupina Saint-Gobain se stala nejaktivnější firmou podzimního úklidu „Ukliďme Česko“

 

Skupina Saint-Gobain se pravidelně zapojuje do celosvětového úklidového dne, v letošním roce již po šesté v řadě podpořila akci Ukliďme Česko nejen finančně, ale především i aktivním zapojením svých zaměstnanců. Skupina dlouhodobě usiluje o snižování svého dopadu na životní prostředí a snaží se naplnit své poslání „Making the world a better home“ (učinit svět lepším domovem).

 

Weber uklízí Česko

 

V letošním roce Skupina Saint-Gobain podpořila projekt Ukliďme Česko finančním darem ve výši 150 000 Kč, ale především se do úklidové akce aktivně zapojili zaměstnanci všech čtrnácti obchodních značek Skupiny v ČR.