Předání monitorů dechu Thomayerově nemocnici

I díky dlouholeté podpoře skupiny Saint-Gobain dostala pediatrická klinika Thomayerovy nemocnice v Praze dvacet monitorů dechu v hodnotě 50 000 Kč.

 

I díky dlouholeté podpoře skupiny Saint-Gobain dostala Pediatrická klinika Thomayerovy nemocnice v Praze dvacet monitorů dechu v hodnotě 50 000 Kč.

Na slavnostní předávání jsme dorazili osobně, a měli tak možnost pohovořit i s přednostkou kliniky MUDr. Lucií Gonsorčíkovou Ph.D. a panem primářem MUDr. Pavlem Kabíčkem, CSc. Nadaci Křižovatka, která v České republice šíří povědomí o Syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku, podporujeme již pátým rokem a její projekt "Maminko, dýchám" nám dává velký smysl.

Předání monitorů dechu Thomayerově nemocnici
Předání monitorů dechu Thomayerově nemocnici